Lær af bære Dannebrog med ære

Danmarkssamfundet uddanner lørdag fanebærere i Kolding - kunsten at bære en fane er nemlig, noget der skal læres.

Et kursus der tager udgangspunkt i brugen og omgangen med flag og faner.

Flag og faner bruges i mange forskellige sammenhæng og det er derfor vigtigt at det bliver gjort korrekt og flot samt med værdighed.

Brugen af flag og faner ved kirkelige handlinger er også et område som bliver belyst grundig da vi her har et stort område, hvor der er rigtig mange der står meget usikkert overfor, hvorledes man forholder sig.
Behandling, pleje samt opbevaring af flag og faner.

Hvordan får man en ny fane til sin forening, og hvad kræves der for at få en.

Kursets varighed er på 4 timer fordelt på 2 timers teori og 2 timers praktik. 

Selvom man har en fanebærer i sin forening eller lignende så er det godt at få tingene opfrisket og måske at få nogle nye oplært i kunsten at gå med fane.

Danmarksssamfundet blev stiftet i 1908 efter en periode præget af den internationale spænding forud for 1. verdenskrig og af nationale politiske brydninger. Dette fik en kreds af borgere til at danne Danmarks-Samfundet med det hovedformål at styrke det nationale sammenhold. 

 En meget vigtig beslutning blev truffet allerede på det stiftende møde, da man bestemte, at arbejdet skulle ske på upolitisk grundlag, således som det var naturligt omkring det nationale symbol Dannebrog.
 
Efter 4 års intenst arbejde var organisationen blevet landsdækkende, og samtidig opstod ideen om at begynde en årlig landsindsamling den 15. juni, der samtidig blev kaldt Valdemarsdag, ligesom det lille flag, der solgtes, fik betegnelsen Valdemarsflaget, som det jo stadig kaldes.  Tilladelsen hertil blev givet af Kong Christian X  i 1912.
 
De indkomne midler blev fortrinsvis brugt til anskaffelse af flag- og fanemateriel, som skænkedes til organisationer, primært de to store grupper af ungdomskorps samt idrætsforeningerne - og desuden til en noget mindre gruppe bestående af bl.a. pensionistforeninger, soldaterforeninger, folkedansere, skoler og børnehaver, danske foreninger i udlandet og mange andre spredt i befolkningen i bred forstand.  Disse gruppers virke er stadig præget af, at de viser flaget herhjemme og i udlandet til gavn for Danmark.

Gennem de første snart 100 år er der indsamlet ca. 22 mill. kr., som er brugt til anskaffelse af godt 30.000 faner og et tilsvarende antal flag.