Landmænd er storforbrugere af energi

Landmænd er storbrugere af energi, og de bruger alt for meget. Et forsøg med 33 landmænd i Kolding Kommune viser, at det er muligt at spare fem millioner kWh.

Det er lige så meget , som 1.000 familier bruger om året.
 
Energi-projektet er et samarbejde mellem Kolding Herreds Landboforening, EnergiMidt og Kolding Kommune.

Opmærksomheden er især rettet mod svineproducenter, som bruger mange penge på at varme op i stalde, der godt kan være bedre isoleret.

Investeringen hurtigt tjent hjem

Landmændene får ingen penge for at være med i projektet. De får mulighed for at investere, og de sparer en masse penge. Det er dér fortjenesten ligger.

- Der er perspektiver i det, siger miljøfolkene fra Kolding Kommune. Det gør et eksisterende landbrug til en bedre forretning, og erfaringerne kan bruges til nye bedrifter.

Landmand Poul Richard Jørgensen i Frørup har investeret 5.000 kroner i at isolere varmerør i stalden. Det har givet en besparelse på godt 20.000 kroner, og samtidig bliver varmen bedre fordelt i stalden.