Landmand Esben: Vi går glip af vækst

Landbruget mangler hænder. Det gælder både ude på gårdene og maskinstationerne - og i de virksomheder, der fremstiller fødevarer. Det hæmmer væksten, fortæller landmanden Esben Skøtt.

Landmand Esben Skøtt mangler arbejdskraft og med en produktion, der skal køre 365 dage om året, er det et problem.

- Der er af største vigtighed, at man har nogle medarbejdere, der kan tage fra, siger Esben Skøtt.

Hvis arbejdskraften mangler, så hæmmer det væksten.

- Det er fundamentet for min produktion, at jeg har noget stabil arbejdskraft, jeg kan trække på, så dyrene de bliver passet godt og har det godt. Hvis dyrene ikke har det godt eller bliver passet, så er jeg udfordret på at kunne lave en sund forretning, siger Esben Skøtt.

Landmanden i Christiansfeld er ikke alene med det problem. Næsten hver femte landbrug går glip af vækst, fordi de mangler arbejdskraft. Det viser tal fra SEGES. Samtidig viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering at hele 27 procent af virksomhederne ser mangel på arbejdskraft, som den største barriere for at vokse. For et år siden var det blot fem procent.

- Det er fundamentet for min produktion, at jeg har noget stabil arbejdskraft, jeg kan trække på, så dyrene de bliver passet godt og har det godt. Hvis dyrene ikke har det godt eller bliver passet, så er jeg udfordret på at kunne lave en sund forretning, siger Esben Skøtt.

Ansætter folk uden erfaring

De senere år er det blevet sværere at finde medarbejdere, fordi landbrugene konkurrer med produktionsvirksomhederne, som trækker på den samme arbejdsstyrke, fortæller Esben Skøtt.

For at kompensere for den manglende arbejdskraft har han været nødt til at ansatte ledige, som ikke har erfaring med landbrug.  

- Det tager et halvt år, inden de rigtig kan begynde at tage fra selv. Så det er en lang proces at få de her medarbejdere kørt ind. Derfor er det også vigtigt, at vi har stabil arbejdskraft, så vi ikke konstant skal skifte medarbejdere ud"

Problemet kan ramme hele landbrugets økonomi - og dermed hele samfundet.

- På længere sigt, hvis man ikke har adgang til arbejdskraften, så er det også svært at turde at investere fremadrettet i dansk landbrug.