Loke hjælper med at bekæmpe rotter - uden brug af gift

Kolding Kommune har på to år reduceret brugen af gift i kampen mod rotter med over 90 %. Antallet af rotteanmeldelser i samme periode er stabilt.

Rotter hører ikke til den kategori af dyr, som er hyggelige at få på besøg. Tværtimod er rotter skadedyr og smittebærere af alvorlige sygdomme. Miljøstyrelsen har pålagt landets kommuner, der har det overordnede ansvar for at bekæmpe rotterne, at nedbringe brugen af gift. Det arbejde er Kolding Kommune kommet langt med.

- På kun to år har vi reduceret forbruget af gift i rottebekæmpelsen med 92 procent fra 2,3 tons i første halvdel af 2015 til 165 kg. i første halvdel af 2017. Samtidig – og nok så vigtigt – er antallet af rotteanmeldelser ikke steget, siger projektleder for Kolding Kommunes strategiske rottebekæmpelse, Birgitte Østergaard Hansen, i en pressemeddelelse.

Det er nødvendigt at nedbringe giftforbruget af flere årsager, men især fordi der hvert år dør en stor mængde rovdyr og -fugle af at spise forgiftede rotter.

quote

De nye fælder virker på den måde, at de lokker rotterne til med kraftig duft og dræber rotten øjeblikkeligt med en gaspatron.

Birgitte Østergaard Hansen, projektleder, Kolding Kommunes strategiske rottebekæmpelse

I kampen mod rotterne har Kolding Kommune haft succes med at benytte sig af de specialtrænede rottehunde Loke og Max. Deres skarpe næser har snuset sig frem til mange rotter.

De bedste erfaringer er dog opnået med en ny type giftfri fælder, der blandt andet er sat op ved Slotssøen og Dollerup Engsø. Begge steder har haft problemer med mange rotter.

- De nye fælder virker på den måde, at de lokker rotterne til med kraftig duft og dræber rotten øjeblikkeligt med en gaspatron. Herefter bliver rotten gelejdet ud af fælden, og her kan rovfugle og ræve samle den døde rotte op og æde den, forklarer Birgitte Østergaard Hansen.

Fordelen ved den nye fælde er desuden, at det kræver færre ressourcer at servicere den. Den nye fælde kan slå 24 rotter ihjel, inden den skal have en ny gaspatron, mens en gammeldags klapfælde skal tilses, hver gang den fanger en rotte.

I alt har Kolding Kommune sat 40 af de miljøvenlige fælder op i Kolding by. Derudover har fire fælder stået i Lunderskov. De er nu placeret i Ødis.

Visionen for Kolding Kommunes rottebekæmpelse er at blive 100 procent giftfri. 

Antallet af rotteanmeldelser og brug af gift i første halvdel af årene 2015, 2016 og 2017.
Antallet af rotteanmeldelser og brug af gift i første halvdel af årene 2015, 2016 og 2017.
Foto: Kolding Kommune

FAKTA om rottebekæmpelse