Må selv køre restaffald væk

Til og med fredag er der ekstraordinært åbent på alle containerpladserne i Kolding. Årsagen er vintervejret, der mange steder forhindrer skraldebilerne i at nå frem.

Ikke tømt længe

Det dårlige vejr betyder, at nogle ikke har fået tømt deres skraldespand i ugevis. Derfor har mange taget mod tilbuddet om selv at køre skraldet væk.

- Der har faktisk været rigtigt mange ude. Der er også nogle, som har kørt for deres naboer og afleveret restaffald, og fået nye poser med hjem til dem, fortæller afdelingsleder i Koldings renovationsafdeling, Ellen Hinz-Berg.

Stil det frem

Koldingenserne er også velkomne til at samle deres restaffald i affaldssække på bopælen og stille det frem, så skraldemændene kan tage det med, næste gang de kommer forbi.