TV der bevæger dig

Massefangst: Effektiv politikontrol afslørede stribevis af fejl

Næsten hver anden havde ikke orden i papirerne, da Motorstyrelsen sammen med politiet holdt kontrol ved Kolding Storcenter.

Motorstyrelsen på arbejde, og der var nok at se til. Foto: Motorstyrelsen

19 ud af 40 kontrollerede biler havde ikke orden i papirerne sådan i bredere forstand, da Motorstyrelsen i sidste uge holdt kontrol ved Kolding Storcenter.

- Det er ikke sådan, at halvdelen af alle bilister har uorden i papirerne. Vi kigger nogle ud, som vi har mistanke til, siger underdirektør Jørgen Rasmussen, Motorstyrelsen.

Seks af sagerne handlede om, at firmabiler ikke havde CVR nummer og firmanavn på bilen. Det koster en bøde på 5.000 kroner. Fire bilister havde ikke indregistreret deres bil i Danmark, men kørte rundt på deres hjemlands vemodige nummerplader. Det koster registreringsafgift plus en bøde, der typisk er det samme beløb som afgiften.

En bil blev beslaglagt, fordi den var så dyr, at registreringsafgift og bøder løber op i mere end 100.000 kroner, og hvis ejeren så ikke kan stille sikkerhed, så beslaglægger Motorstyrelsen bilen.

Et par sager handlede om forkert registreringsafgift på biler, der er registrerede som autocampere, men ikke kører rundt med det dertil beregnede tingeltangel.

Motorstyrelsen

Motorstyrelsen blev skabt 1. juli 2018, da skat blev lukket og erstattet af syv styrelser. Motorstyrelsen ser til, at motorkøretøjer er registreret korrekt og at værdi og afgifter bliver opgjort og betalt korrekt. Styrelsen har hjemme i Aalborg og har 300 ansatte.

- Det er sjældent, at folk bliver vildt overraskede, når vi konfronterer dem, fortæller underdirektør Jørgen Rasmussen.

Og Motorstyrelsen kommer igen et andet sted i landet.

- Det er ikke et succeskriterium for mig at stikke mange bøder ud. Det er derimod et succeskriterium, at folk overholder lover, fortæller Jørgen Rasmussen til TV SYD.

Motorstyrelsen opfordrer alle bilister til at sætte sig ind i reglerne, for eksempel ved at gå ind på skat.dk/motor, for som man lærer på 1. semester i jura, så er ukendskab til lover ingen undskyldning.