TV der bevæger dig

Meget trafikeret motorvejs-rampe spærres

Asfaltarbejde spærrer den nordgående tilkørselsrampe til E 45 ved Kolding S og Tankedalsvej fra natten mellem søndag og mandag og bliver genåbnet onsdag aften. Der vil ganske givet opstå kø i myldretiden, da rampen er stærkt trafikeret.

Vejdirektoratet sætter skilte op, der anviser alternative ruter for trafikanterne.

Asfaltarbejdet er en del af arbejdet med at sikre bedre fremkommelighed for trafikanter, der skal fra motorvejen ind på Tankedalsvej, og trafikanter, der skal på motorvejen i nordlig retning. Vejdirektoratet er i gang med at etablere et nyt lys-signal i krydset.

Mere vejr