Mere undervisning for de samme penge

Lærerne i Kolding har indgået en aftale med kommunen om at lave møder om til timer. Det  giver 20.000 flere undervisningstimer til næste skoleår. 

Det er en lokal ordning for Kolding Kommune. Arbejdet på skolerne bliver mere effektivt ved, at lærerne skal holde færre møder, og den tid, de vinder ved det, bliver i stedet brugt til undervisning.

12 lærer-stillinger

Aftalen gælder for skoleåret 2011/2012. De indvundne timer svarer til 12 lærer-stillinger, og den arbejdskraft, der bliver til rådighed, skal bruges til at give normal undervisning i stedet for special-undervisning. Timerne bliver øremærket til børn med særlige behov. Det betyder for eksempel, at der bliver to lærere i en klasse.

Børne og uddannelsesdirektør Ib Hansen vil gerne gøre arbejdet på skolerne mere effektivt. Det er derfor, der bliver taget tid fra møderne. Lærerne bruger efterhånden så mange effektive elektroniske hjælpemidler, at de nu i stedet for har mulighed for at give en undervisningstime mere om ugen.

Tilfredse lærere

Formanden for Kolding Lærerkreds, Anders Petersen, er glad for aftale med kommunen. Den gør det nemmere for lærerne at tage sig af flere elever.

Den styrker arbejdet med moderne elektroniske hjælpemidler, og lærerne fastholder deres tid til forberedelse. Endelig betyder aftalen, at der ikke bliver færre lærer-stillinger.

Undervisningsministeriet har gjort op, hvad kommunerne kan få ud af at frigøre lærertimer til undervisning. Se opgørelsen.