Millioner skal hjælpe truede bier og sommerfugle

Lokale ildsjæle får støtte af Den Danske Naturfond til at redde truede planter og insekter.

To projekter i Syd- og Sønderjylland får del i de godt 10 millioner kroner, som Den Danske Naturfond lige nu uddeler til lokale kræfter, der vil gøre en ”særlig indsats” for den danske natur.

De to projekter ligger begge vest for Kolding, og har det tilfælles, at de gennem naturpleje skal skabe livsgrundlag for sjældne insekter og planter.

555.000 kroner er bevilget til genopretning af Kragelund Mose nord for Vejen. Hedemosen er tidligere blevet brugt til udvinding af tørv og er siden groet til. Det betyder, at mange af de arter, der naturligt burde vokse i området, er truede.

quote

Det er vores håb med projektet, at skabe levesteder for bl.a. vilde bier og sommerfugle. 

Citat fra projektbeskrivelsen af Asbøl-projektet.

Mosen er både hjemsted for dagsommerfuglen mose-randøje, der er rubriceret som ”moderat truet art” på ”rødlisten” over truede arter, og den sjældne plante otteradet ulvefod. I 1990 blev der registreret cirka 100 individer af otteradet ulvefod i mosen, og bestanden var på det tidspunkt den største i Danmark. I dag findes ca. 20 individer tilbage.

De 555.000 kroner skal bruges til igen at gøre Kragelund Mose til en lysåben mose med omkringliggende overdrev og ”fattigkær”; en næringsfattig jord, som blandt andet otteradet ulvefod trives i. 

I et andet projekt skal 12,2 hektar landbrudgjord på Asbølgaard vest for Kolding laves om til urørt natur med kratskov og mindst én sø. Også her er det planen at etablere næringsfattig jord, i håb om at sjældne planter vil indtage området. Projektet får tilskud på 885.700 kroner fra Den Danske Naturfond. Formålet er over en periode på 10 år at skabe levesteder for blandt andet vilde bier og sommerfugle.

De to projekter er valgt ud blandt 72 projektansøgninger. 15 projekter er sluppet gennem nåleøjet og kan nu se frem til støtte fra Naturfonden.