TV der bevæger dig

Millioner at spare på privat hjemmehjælp

Kolding Kommune forventer at spare over hundrede kroner i timen på den private hjemmehjælp. Det skønnes at give besparelser på fem-seks millioner.

03:29

Omkring 1000 borgere i Kolding har valgt privat hjemmehjælp. Foto: Joachim Rode

1 af 3

En ny lov giver mulighed for, at kommunerne kan udbyde personlig og praktisk hjælp til syge og ældre i licitation. Kolding er den første kommune, der udnytter den ny lov. Og resultatet er, at der er milliongevinster for samfundet.

Hidtil har de såkaldte fritvalgspriser ligget på omkring 440 kr. i timen. I udbudsrunden, som Kolding Kommune har gennemført, er timeprisen helt nede på 323,74 kr.

Så der er 126 kr. at spare i timen hos de eksterne leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Kan spare 5-6 mio.

Timesatserne er såkaldte vægtede priser. Det vil sige en slags gennemsnitspris, fordi der er forskellige satser på praktisk hjælp, personlig pleje i dagtimerne og personlig pleje i døgnets øvrige timer.

- Et forsigtigt skøn fortæller, at vi med de billigere leverancer kan opnå en årlig besparelse på 5-6 millioner kroner, men det kan være lidt svært at beregne på forhånd, fordi beløbet er afhængigt af, hvor mange borgere der vælger den private leverandør, fortæller seniordirektør Lone Vesterman Rasmussen.

- Samtidig er der også en klar tendens til, at borgerne vælger de private leverandører til de praktiske opgaver som f.eks. rengøring og den lettere pleje, mens de tunge plejeopgaver ? og dermed også dyrere - ligger hos kommunen, og denne fordeling har også indflydelse på størrelsen af den endelige besparelse.

1000 har valgt

Seks private firmaer var med i udbudsrunden. Billigste bud kom fra Attendo. Kommunen har valgt at de tre udbyddere, som kom tættest på Attendos tilbud, fortsat kan betjene kommunens ældre - hvis de kan levere til Attendos timepris.

- Vi er interesseret i, at borgerne har flere valgmuligheder, så vi håber, at andre vil levere til den pris, Attendo har tilbudt at levere for, siger Lone Vesterman Rasmussen.

Der er i dag omkring 1.000 borgere i Kolding Kommune, der har valgt at få hjemmehjælp fra et privat firma.