Minister klar til at ændre på sløv sagsbehandling

Nu er det måske snart slut med ulovlige badebroer i Kolding. Miljøminister Esben Lunde Larsen er klar til at undersøge, om sagsbehandlingen kan gøres mere effektiv.

Kolding Kommune får nu opbakning fra Miljøminister Esben Lunde Larsen i sagen om ulovlig opførte bade- og bådebroer lands Fjordvejen i Kolding.

Broerne er ifølge kommune opført på en måde, så de forhindrer den frie strandret.

Ministeren er enig i, at sagsbehandlingen hos Kystdirektoratet har været alt for lang. Det har bl.a. betydet, at Kolding Kommune har kæmpet med flere af ejerne af de ulovlige broer i op til 10 år.

Hver gang kommunen har vundet en sag, er den gået videre til Kystdirektoratet. Men her er sagen ofte strandet, fordi der ikke bliver sørget for, at ejerne følger lovgivningen.

Miljminister Esben Lunde Larsen skriver i et svar til Kolding Kommune, at han vil arbejde for at overføre kompetencen til at udstede påbud til kommunerne.

Det vil betyde, at Kolding Kommune selv får mulighed for at håndhæve, at en afgørelse bliver efterlevet.

En ændring af den nuværende praksis kræver dog først en lovændring, oplyser miljøministeren.