Multikriminel mand dømt skyldig i 71 strafbare forhold

En 27-årig vaneforbryder fra Kolding er dømt skyldig i en hel serie af forbrydelser. Alt fra bedrageri til hærværk og hæleri af særlig grov beskaffenhed.

Retten i Kolding har afsagt dom i en sag mod en 27-årig mand fra Kolding.

Straffesagen omfattede i alt 73 strafbare tiltaler og strakte sig over tre dage. Retten i Kolding dømte den 27-årige skyldig i 71 ud af de 73 forhold, han var tiltalt for. Alle forholdene er begået i perioden mellem 2014-2016.

quote

Den 27-årige mand blev blandt andet dømt skyldig i hæleri af særlig grov beskaffenhed for i alt ca. 285.000 kr. I de tilfælde var der tale om professionelt værktøj, der stammede fra indbrud i 23 varebiler.

Tobias Engby, anklagerfuldmægtig, Sydøstjyllands Politi

Den 27-årige har en vifte af forbrydelser bag sig, blandt andet omfattende bedrageri, databedrageri, hærværk, brugstyveri af biler, tyveri, hæleri, overtrædelse af færdselsloven, lov om euforiserende stoffer og våbenloven.

Næsten alle forbrydelserne var begået i Kolding og omegn.

- Flere af forholdene omhandlede indbrud, hvor det var professionelt værktøj, der var gået målrettet efter. Den 27-årige mand blev blandt andet dømt skyldig i hæleri af særlig grov beskaffenhed for i alt ca. 285.000 kr. I de tilfælde var der tale om professionelt værktøj, der stammede fra indbrud i 23 varebiler, forklarer anklagerfuldmægtig Tobias Engby i en pressemeddelelse.

En enig domsmandsret idømte den 27-årige en ubetinget fængselsstraf på 1 år og 3 måneder samt et større erstatningskrav.