Naboer til højspændingsmaster må vente i årevis på erstatning

Flere end 300 vestjyske husstande må vente i flere år på at få erstatning fra staten.

Mere end 300 husstande må vente i flere år på at få erstatning fra staten. Ejerne har krav på erstatning, da de bor tæt på den 170 kilometer lange linjeføring for de kommende højspændingsledninger mellem Holstebro og den dansk-tyske grænse. Det skriver Jyllands-Posten.

En lang række familier har fra start gjort det klart, at de ikke ønsker at bo tæt på de højspændte ledninger og derfor vil flytte.

For omkring et år siden fremlagde Energinet sit endelige forslag til kompensation.

De 69 husstande, der ligger inden for 80 meter, har ret til at blive eksproprieret, mens 242 husstande, der ligger mellem 80 og 280 meter fra ledningerne, også har krav på en økonomisk kompensation.

Fra Energinet var meldingen oprindeligt, at de berørte familier ville få en afklaring om ekspropriation og erstatning inden september 2020. Siden er deadline blevet rykket til 2021.

Må vente til 2023

Men nu lyder det fra Energinet, at aftalerne med lodsejerne først forventes færdige i 1. kvartal 2023.

- Det burde koste penge for dem, at vi skal sidde standby så længe, siger Kristina Brink til Jyllands-Posten.

Hun bor på Engholmvej uden for Årre – mindre end 80 meter fra de kommende master. Familien venter på penge fra staten, så den kan komme videre i livet.

Projektleder i Energinet Christian Jensen forklarer den øgede ventetid med, at selskabet i udarbejdelsen af en miljøkonsekvensrapport for projektet har haft vanskeligt ved at opfylde Energistyrelsens krav.

Han beklager en "urimelig lang ventetid", men kan samtidig heller ikke garantere, at den nye tidsplan holder.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) skriver i en mail til Jyllands-Posten, at han har "stor sympati for de borgere, der bliver berørte af forsinkelsen. Det har allerede været en meget lang proces".

Venstre vil efter nytår forsøge at samle flertal i Folketinget for et forslag, der skal pålægge regeringen at indkalde til forhandlinger om en aftale, der skal styrke borgernes retssikkerhed, når offentlige myndigheder griber ind i borgernes ejendom.