TV der bevæger dig

Nu kan modernisering af Skamlingsbanken begynde

Den gamle fredning af Skamlingsbanken er ophævet. Nu kan planerne om nyt besøgscenter sættes igang.

Det nye besøgscenter kommer til at ligge diskret under et tag af græs. Foto: Cebra Arkitekter

Besøgscentret kommer til at rumme udstilling, café, butik, toiletter samt en storslået udsigt ud over Skamlingsbanken gennem det store glasparti, som vil udgøre bygningens ene sidevæg. Foto: Cebra Arkitekter

Det nye besøgscenter bliver diskret placeret i landskabet under en græsklædt bakke for enden af den nuværende ankomstvej op til Skamlingsbanken. Foto: Cebra Arkitekter

Besøgscentret på Skamlingsbanken - set fra bakketop øst for Folkemødepladsen. Foto: Cebra Arkitekter

Det nye besøgscenter på Skamlingsbanken er nænsomt tilføjet landskabet som en græsklædt bakke. Foto: Cebra Arkitekter

1 af 5

Nu kan der komme gang i planerne om at modernisere Skamlingsbanken syd for Kolding. Fredningsnævnet har ophævet den eksisterende fredning fra 1936. Den forhindrede planerne om at modernisere området med bl.a. et nyt besøgscenter og en ny folkemødeplads.

Det er en markant større og bedre fredning end den oprindelige fra 1936.

Esben Christoffersen, formand, Danmarks Naturfredningsforening, Kolding  

I stedet gennemføres en ny fredning, som gør det muligt at gøre Skamlingsbanken til et tidssvarende sted. 

Superglad 

- Det er en markant større og bedre fredning end den oprindelige fra 1936, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Kolding, Esben Christoffersen.

- Vi sikrer offentligheden adgang til hele Skamlingsbanken, og vi beskytter naturen i generationer fremover, siger han.

Borgmester i Kolding, Jørn Pedersen (V), siger, han er superglad.

Der er ingen tid at spilde, for Skamlingsbanken indgår i fejringen næste år af hundredeåret for Sønderjyllands genforening med Danmark.

Jørn Pedersen, borgmester, Venstre, Kolding Kommune

- Nu kan vi komme i gang, og der er ingen tid at spilde, for Skamlingsbanken indgår i fejringen næste år af hundredeåret for Sønderjyllands genforening med Danmark, siger borgmesteren. 

40 millioner

A.P. Møller Fonden har givet 40 mio. kr. til en delvis realisering af udviklingsplanen for området. Foreningen Plan-Danmark har doneret en halv mio. kr. til renovering af mindesmærker.

  Foto: Christian Kallenbach

Skamlingsbanken ligger 113 meter over havet og er det højeste udsigtspunkt i Sønderjylland. I klart vejr er der enestående udsigt over Lillebælt til Fyn og helt til Nordals. Stedet var et nationalt samlingspunkt for danskheden, dengang Sønderjylland var tysk og grænsen til det daværende Prøjsen gik lige syd for stedet.

Der bliver en storslået udsigt fra udstillingslokalet ud over Skamlingsbanken og Lillebælt. Foto: Cebra Arkitekter

Mere kultur