TV der bevæger dig

Ny attraktion på vej til Kolding

Friluftsrådet har bevilget 480.000 kr. til Kolding Kommune til et nytænkende natur- og fritidsprojekt.

Sådan kommer det til at se ud.

Området mellem Legeparken og Bypark Øst i Kolding skal forvandles fra at være et lidt forsømt område til at blive et attraktivt boligområde.

Som en del af byfornyelsen har Kolding Kommune planer om at skabe et bynært naturtilbud i byparken i sammenhæng med legeparken. Med knap en halv mio. kroner fra Friluftsrådet er denne del af planerne godt på vej til at blive realiseret.

Der mangler dog stadig mange penge, før det kan ske.

I alt koster projektet 1.3 mio. kr., med en kommunal andel på omkring 300.000 kr.

Kernen i projektet er en såkaldt klimapavillon, der kommer til at indeholde et overdækket uderum, hvor der vil være faciliteter som fx bålplads, rum til naturformidling og en ubemandet udlånsordning med friluftsudstyr.

Det er tanken, at byskolerne og den nærliggende naturskole skal inddrages i projektet og benytte de nye faciliteter.

Mere kultur