Nyt byggeri erklæret uegnet til beboelse

Kolding Kommune har erklæret en lejlighed i en udlejningsejendom på Farøvej i Kolding opført i 2008 for uegnet til beboelse.

Ifølge afgørelsen fra plan- og miljøudvalget må lejligheden ikke bruges til ophold og beboelse, og hele ejendommen må ikke belånes ud over grundværdien.

Ejendommen har seks lejligheder og fire beboere har i det seneste år klaget over, at der trænger vand ind i deres lejligheder. Det har sandsynligvis ført til angreb af skimmelsvamp i skjulte bygningsdele.

Det er værst i Hanne Michelsens lejlighed på anden sal. Hendes lejlighed er nu kondemneret. Det vil sige, at det er forbudt at bo og opholde sig i den.

Kommunens forvaltning har undersøgt en anden lejlighed med fugtskader, mens teknikerne skønnede ikke, at lejeren er udsat for akut sundhedsfare.

De fleste vil flytte

Fire af de seks lejere i ejendommen ønsker at komme ud af deres lejemål på grund af fugtigt og giftigt indeklima. Der trænger vand i fra både taget og facaden.

Hanne Michelsens og hendes to børn er allerede flyttet. Hun får flyttehjælp fra kommunens konto til byfornyelse, og Lejernes Landsorganisation har krævet hendes depositum og forudbetalt leje tilbage fra ejendommens ejer, i alt 40.000 kroner.

Ejendommen ejes af Drejens Skovbo Aps.

Selskabet har forsøgt at udbedre skaderne, men foreløbig uden resultat.

Lørdag var det ikke muligt at træffe direktøren for anpartsselskabet, da han er på ferie.