TV der bevæger dig

Nyt spil skal gøre det sjovt at røre sig

Elever fra 3 folkeskoler i Kolding har designet et helt nyt spil, der inddrager leg og fysisk aktivitet i undervisningen. Spillet hedder LUSK, og det skal nu tages i brug på alle skoler i Kolding kommune og promoveres i resten af Danmark.

Det her spil skal gøre det sjovere at røre sig de obligatoriske 45 minutter om dagen. Foto: Kolding Kommune

Med indførelsen af den nye folkeskolereform skal danske skoleelever rører sig mindst 45 minutter om dagen. Det har givet store udfordringer til lærerne, der oftest har sendt eleverne ud i skolegården for at løbe en tur.

Men det er for kedeligt, mener eleverne fra Kolding. De har derfor selv udviklet et læringsspil, der kombinerer bevægelse med læring.

Håndværk og Design kommer på skemaet i de danske folkeskoler i august for at udvikle elevernes kreative sider.

I Kolding har Design og Innovation gennem tre år været en integreret del af undervisningen på flere af skolerne i kommunen. Og nu høster man.

Lusk er således et resultat af den nye kreative undervisning skriver Kommunen i en pressemeddelelse onsdag.

LUSK er udformet som et kortspil og er i korte træk et værktøj, der kan hjælpe eleverne til at bruge det, de har lært, aktivt.

Elementer fra fangeleg og sten-saks-papir presser deltagerne til hele tiden at være aktive og flere taktiske elementer lærer eleverne at samarbejde og tænke strategisk. Samtidig kan spillet tilpasses, både så eleverne i første klasse kan lære at lægge sammen og trække fra, og eleverne i niende klasse kan lære tyske verber.

Rent praktisk skal eleverne bruge et afgrænset område af en skolegård eller græsplæne og et LUSK-kortspil. Det tager fem minutter at lære og kræver ingen forberedelsestid fra underviseren.

Koldings Konnunes nye spil til skoleelever

Mere kultur