TV der bevæger dig

Opgiver video-overvågning af Kolding Midtby

Otte mobile kameraer er købt, men de kommer ikke i brug som planlagt til at overvåge Kolding Midtby. Kommunen har ikke haft helt styr på juraen og må opgive projektet.

Kommunen opgiver videoovervågning af Kolding Midtby. (Colourbox) Foto: ThinkFoto.dk

Økonomiudvalget har mandag besluttet at opgive planerne om videoovervågning i Kolding midtby.

Opsætningen af videokameraer skulle have bidraget til at skabe tryghed ved at forebygge kriminalitet i midtbyen. Men kommunen må ikke stå for den slags, viser det sig.

Sagen har været behandlet i det tidligere trygheds- og trafiksikkerhedsråd. Kommunen har også været i dialog med en forsker på området og med politiet. Og der er indkøbt otte mobile kameraer til en halv million kroner.

Datatilsynet stak en kæp i hjulet, da det begyndte at spørge til, hvordan kommunen ville overholde persondataloven. Den skal sikre, at alle borgere har den fornødne retssikkerhed for, at billederne ikke falder i de forkerte hænder.

Efter at have undersøgt sagen har kommunens jurister vurderet, at en kommune ikke må stå for eller bidrage økonomisk til at videoovervåge offentlige og frit tilgængelige arealer, sådan som loven er i dag. Hvis der skal foretages overvågning for at skabe tryghed, er det en politimæssig opgave.

De otte mobile videokameraer, som er blevet købt til projektet, får dog ikke lov at samle støv på en hylde. De vil i stedet blive brugt til overvågning på kommunale arealer og i kommunens bygninger ? f.eks. i forbindelse med udskiftning af udtjent udstyr. Og det må kommune gerne.