Oplæg til udbygning af Kolding-motorvej

Nu er der håb for bilisterne på motorvejsnettet mellem Kolding og Fredericia. Vejdirektoratet er kommet med et udspil til udvidelse af motorvejen.

Direktoratet har fremlagt en VVM-redegørelse for udbygningen af E45/E20 mellem Kolding og Fredericia.

Den skal give politikere og borgere mulighed for at vurdere projektets virkninger på miljøet og sammenligne alternative løsningsforslag.

Hovedforslaget indeholder et forslag til at udbygge motorvej E 45 rundt om Kolding, ombygning af et tilslutningsanlæg ved Fredericia, opsætning af ca. 4,4 km støjskærme, samt en udbygning af
samkørselspladserne på strækningen.

Høring

Redegørelsen er i offentlig høring frem til 15. august.

- Motorvejen ved Kolding er en af de mest belastede strækninger i Danmark og en udbygning vil forbedre kapaciteten til gavn for borgere og erhvervsliv. Jeg ser frem til resultatet af den offentlige høring og de politiske drøftelser, vi skal have i forligskredsen til efteråret, siger transportminister Hans Christian Schmidt (V) i en pressemeddelelse.

Vejdirektoratet har indbudt til borgermøder 20. juni i Kolding og 21. juni i Fredericia.

Sagens dokumenter kan hentes på Vejdirektoratets hjemmeside.