Plader fra Kolding sidder i russisk våbenskib

Danfoss skriver i en redegørelse til Erhvervsstyrelsen, at koncernens selskab i Kolding har leveret plader til varmevekslere, der er endt på skibe i den russiske flåde.

Når det spritnye våbenskib ‘Gennady Dmitriev’ fra Ruslands berygtede Sortehavsflåde inden længe skal i indgå i militære aktioner, så er det med et tydeligt dansk aftryk fra industrikoncernen Danfoss om bord.

Det afslører en redegørelse fra Danfoss til Erhvervsstyrelsen, som Danwatch har fået aktindsigt i.

Heri har Danfoss skulle forklare en række salg af varmevekslere til skibe i den russiske flåde foretaget af Danfoss russiske datterselskab Ridan. Herunder våbenskibet ‘Gennady Dmitriev’ som i sidste uge ankom til Sevastepol på Krim.

Erhvervsstyrelsen undersøgelse skal kaste lys over, om Danfoss har brudt sanktioner i forbindelse med datterselskabets levering af varmevekslerne.

Hidtil har det været fremme, at varmevekslerne har været produceret på Ridans fabrik i Nizhny Novgorod - lidt over 400 km fra Moskva.

I redegørelsen fra Danfoss fremgår det nu, at Ridans varmevekslere er fremstillet med plader, som er leveret fra Danfoss' danske selskab Sondex i Kolding.

- Sondex A/S leverer dele til varmevekslere til JSC Ridan. Disse dele er enkeltplader, kassetter (plader, der loddes sammen to og to) og pakninger, fremgår det af redegørelsen.

Den sønderjyske virksomhed Danfoss A/S, der har sit hovedkvarter i Nordborg på Als, besluttede tidligere på måneden at afhænde alle sine russiske aktiviteter.
Den sønderjyske virksomhed Danfoss A/S, der har sit hovedkvarter i Nordborg på Als, besluttede tidligere på måneden at afhænde alle sine russiske aktiviteter.
Foto: Danfoss A/S

Danfoss skriver også, at det danske hovedkvarter i Nordborg ikke kender til, hvor Ridans produkter ender.

- Danfoss A/S og dets danske datterselskaber gøres ikke af JSC Ridan bekendt med det endelige slutprodukt, slutbruger og/eller slutbrugen. Dette gælder også for et eventuelt salg, levering, overførsel eller eksport af varmevekslere eller andre produkter fra JSC Ridan til det russiske militær, herunder til det russiske militær som slutbruger.

Danfoss har tidligere erkendt over for DR og Danwatch, at Ridan har solgt varmevekslere til blandt andet våbenskibet Gennady Dmitriev, der er designet til at kunne sejle op på siden af krigsskibe og ubåde og omlaste ammunitionen på åbent hav.

I redegørelsen skriver Danfoss, at man ikke havde nogen viden om, at varmevekslerne ville ende på skibe i den russiske flåde.

- Hverken Danfoss A/S eller Sondex A/S har nogen de facto viden om, at de af JSC Ridan leverede varmevekslere er solgt til det russiske militær.

Det er uvist, hvornår Erhvervsstyrelsen kommer med en afgørelse i sagen. Styrelsen oplyser til Danwatch, at den fortsat er under behandling, og at man ikke har yderligere kommentarer.

Danfoss er i en pressemeddelelse i forbindelse med redegørelsen meget skråsikre på, at en afgørelse ikke får konsekvenser for koncernen.

- Danfoss har oplyst til Erhvervsstyrelsen, at dets egne undersøgelser ikke giver anledning til at tro, at eksterne eller interne regler og procedurer er blevet overtrådt. Danfoss afventer derfor uden bekymring resultatet af Erhvervsstyrelsens undersøgelse.

Danfoss meldte den 15. juli ud, at koncernen har indgået en aftale om at afhænde Ridan til den lokale ledelse, og at transaktionen forventes afsluttet i september måned i år.