Post-smøl saboterer Tre-For-valg

Forsyningsselskabet Tre-For har besluttet at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, fordi over 20 opstillinger er blevet ramt af smøleri i postvæsenet, så det ikke nåede frem i tide.  

Det ekstraordinære møde skal tage stilling til, om der kan dispenseres fra selskabets valgregler, fordi de 20 opstillinger formelt blev afleveret for sent.

Sendt i god tid

- Selskabet har kunnet konstatere, at der efter fristens udløb er indkommet over 20 kandidatopstillinger, hvor det er sandsynligt, at indsendelsen er sket i rimelig tid forud for fristens udløb. Det må konstateres, at der er sket en hændelse i postsystemet, som hverken TRE-FOR eller TRE-FORs rådgivere har ansvaret for, forklarer TRE-FORs bestyrelsesformand Steen Dahlstrøm.

Frustration

Tre-For kommer ikke nærmere ind på, hvad det er for en "hændelse i postsystemet", der er tale om.

- Vi har stor forståelse for den frustration, som de berørte kandidater har givet udtryk for, siger Steen Dahlstrøm. Men valgreglerne betyder, at valgledelsen ikke kan dispensere.

Kræver 2/3-flertal

- Vores ønske er, at flest mulige af vores forbrugere opstiller som kandidater til Repræsentantskabet. Da Repræsentantskabet imidlertid er selskabets øverste myndighed og dermed er de eneste, der kan bemyndige Valgledelsen til at dispensere fra Valgreglerne, så håber vi, at vi kan samle mindst 2/3 af Repræsentantskabet til det ekstraordinære møde, som det er påkrævet i vedtægterne for at kunne træffe beslutning i denne sag.

Sponsoraftaler

Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde holdes 19. oktober. Der har på forhånd været god interesse for at opstille til selskabets repræsentantskab, bl.a. på baggrund af et par meget omtalte sager om Tre-Fors sponsoraftaler med Kolding IF og OB.