Pralede på facebook - fældet som bedrager

Billeder på Facebook afslørede socialt bedrageri begået af Kolding håndværker.

En håndværker i Kolding Kommune var så stolt af sit arbejde, at han lagde billeder af værket ud på sin Facebookprofil.
Det skulle han nok have overvejet lidt grundigere.

Billederne blev brugt i kommunens sagsbehandling, da manden fik frataget de sygedagpenge, han uretmæssigt havde fået tildelt.

Kolding er en af de kommuner, som i en rundspørge foretaget af Politiken Research har svaret på spørgsmål om kommunens brug af Facebook til afsløring af socialt bedrageri.

68 af landets kommuner har deltaget i undersøgelsen. Heraf oplyser over halvdelen, at de enten ofte eller altid tjekker borgeres Facebookprofiler som led i sagsbehandlingen.