Salmefest i Kolding

900 børn fra 4. klasserne i Kolding provsti fik sig i dag en kæmpe oplevelse, da de var samlet til finalen på årets salmeprojekt.

Moderne salmesang i Kristkirken i Kolding i dag. El-guitar og keyboard peppede de gamle støvede salmer op. Formålet var at give skolebørn større kendskab til de gamle danske salmer.

De mange skoleklasser har på forhånd øvet sig på salmerne til årets salmesangsprojekt ?Tro, håb og kærlighed?, som er udarbejdet af
Haderslev Stifts Skole-Kirketjeneste.  I Kolding har der gennem flere år været salmesangsprojekt hvert andet år, men i år på forsøgsbasis
kun for 4. klasserne.

Skole Kirke Samarbejde i Kolding står for koordination og planlægning af Salmesangsdagen. Også Kolding kommune bidrager med buskørsel til alle de skoler, der ligger længere væk end gå-afstand.

Projekt i tre faser

Første fase er forgået på de lokale skoler, hvor børnene har lært salmerne. Elever og lærere har gjort brug af lærervejledning og
elevhæfter, der var udsendt på forhånd. Materialet lægger op til at fagene musik, kristendom, dansk og billedkunst kan inddrages i
undervisningen.
 
Anden fase foregår i den lokale kirke, hvor eleverne møder den lokale præst og organist. Også her synger eleverne salmerne, og besøget i
kirken giver anledning til en samtale med præsten om projektets tema ? en samtale der gerne fortætter i klasselokalet, hvor temaet vendes
i undervisningen.

Tredje fase er selve kulminationen i dag i Kristkirken, hvor præsterne Lone Vesterdahl fra Bramdrup og Thomas Hasemann Poulsen fra Nr.
Bjert kirke ledte forløbet. Kirken var forinden blevet rigget til med storskærme, så alle fik det hele med. Salmerne blev akkompagneret af
et orkester på klaver, guitar, bas og saxofon.