Skeletter i Klostergade

Under udgravninger i Klostergade har arkæologer fundet fire skeletter fra Middelalderen.

Det er boligselskabet Domea Lunderskov Kolding, der skal bygge boliger på den gamle COOP grund. Og som altid skal arkæologerne have adgang først. Siden 2001 har det endda været sådan, bygherren betaler for de forudgående arkæologiske undersøgelser.

Domea Lunderskov Kolding har entreret med Museum Sønderjylland for at få undersøgt jorden, og det har foreløbig ført til, at der er fundet fire skeletter og enkelte andre genstande.

Arkæologerne mener, at der i Middelalderen lå en klosterkirkegård dér, hvor der nu skal bygges boliger. 

- Vi ved ikke præcis, hvor klosteret eller kirken lå, fortæller Steen Rosenvinge Lundbye, kulturarvschef, Koldinghus.

Men at der har været et kloster er sikkert, det kan man se på gadenavnene i området, Klostergade, Munkegade, Gråbrødregade og andre.

Et skelet uden hoved.
Et skelet uden hoved.

- Vi har en masse skriftlige kilder fra den tid. Det vi arkæologer gør, er at finde genstande eller også menneske- og dyredele, der kan være med til at be- eller afkræfte historien, siger Peter K. Jørgensen, der er udgravningsleder for Museum Sønderjylland.

En langsommelig proces

Det er en langsommelig proces at fritlægge fortiden, og foreløbig har museumsfolkene indtil jul til at gøre det færdigt, mens byggefolkene venter på at gå i gang.

- Det er første gang i op mod 40 år, der er blevet bygget nyt i den ældste del af Kolding, og dermed været anledning til at komme i jorden.

I dag fredag bliver skeletterne kørt til Museum Sønderjylland til nærmere undersøgelse for dødsårsager og/eller særlige sygdomme, og de kommer på sigt til at indgå i Koldinghus' samling.

Klosteret blev lukket i 1529, så skeletterne er mindst så gamle.