TV der bevæger dig

Slut med halvtomme biler

Borgerne i landsbyen Ødis i Kolding Kommune har besluttet sig for at gøre op med de halvtomme biler på vejene. De vil begynde at køre med deres naboer for at spare tid, penge, skåne miljøet og få bedre mobilitet. Samtidig håber de, at det kan styrke det gode sammenhold i landsbyen.

Ødis har omkring 400 borgere, og de har begrænset adgang til offentlig transport. Bilen er det altdominerende transportmiddel, men den skal nu ibruges smartere.

Sammen med Formel M, som arbejder for at øge brugen af cykel, delebil og offentlig transport, har Trekantområdet Danmark og Kolding Kommune med lokale ildsjæle startet projekt ?Nabokørsel?. Projektets formål er at spare penge, skåne miljøet og tilbyde borgerne en ekstra transportform, hvor der er begrænset eller ingen kollektiv trafik.

I Ødis håber man også, at ordningen kan bidrage til et bedre miljø og samtidig gøre området mere attraktivt at bo i.

- Vi vil gerne medvirke til den grønne politik, og så gøre det mere attraktivt at bo i vores område, siger Jens Søgaard, der er medinitiativtager og formand for sogneforeningen i Ødis.

Kernen i projektet er, at der er oprettet en lukket hjemmeside til hver by, hvor borgerne nemt og enkelt kan arrangere kørsel med hinanden. Hjemmesiden kan desuden bruges på mobilen.

I projektet er der lagt op til, at naboerne kan køre sammen til og fra arbejde, skole og uddannelse, fritidsaktiviteter, og hvad der ellers er behov for. Det skulle gerne resultere i, at f.eks. forældre sparer tid og penge ved at koordinere kørsel til og fra skole og fritidsaktiviteter med hinanden. Det vil samtidig begrænse trafikken ved f.eks. skoleområderne. Samkørslen vil også kunne bruges som en hjælp for de ældre, der har brug for transport til at klare deres ærinder.

Bjarne Juel Møller, der er næstformand i Plan- og miljøudvalget i Kolding Kommune, mener, at projektet vil få mange, næsten gratis, gevinster både menneskeligt, socialt, miljø- og transportmæssigt, hvis det lykkes. Han ser også muligheder for projektet fremadrettet.

- Jeg ser frem til at kunne høste erfaringer fra projektet. Det vil forhåbentlig kunne spire og brede sig til andre byer. Fortrinsvis de mindre landsbyer vil kunne få gavn af det, siger han.

Der er informationsmøde om projekt ?Nabokørsel?i Ødis d. 24. april 2013 kl. 19.00 i Ødis Hallens cafeteria.