TV der bevæger dig

Til kamp mod mink

Undslupne mink er en trussel mod eksempelvis fugle. Derfor skal de bekæmpes, lyder det fra Kolding Kommune og Naturstyrelsen.

Det er blandt andre fælder som denne, der sættes ind mod de undslupne mink.

Undslupne mink lever godt i Danmark, hvor de guffer fugle, skaldyr, padder, smågnavere og fisk.

Nu går Kolding i kamp mod dem, sammen med Naturstyrelsen.

- Minken er naturligt hjemmehørende i Nordamerika, og er i Danmark en såkaldt invasiv art - en art som ikke hører hjemme naturligt i Danmark. Problemet er, at den som fortrænger vores hjemmehørende arter, siger jordbrugsteknolog Theis Algren Dahm fra Kolding kommune.

Minken er især en stor trussel mod jordrugende vandfugle, og den kan jage både i vand og på land.

Hvis den ikke kan finde det rigtige fødeområde eller er i konkurrence med andre mink, flytter den sig gerne op til 20-25 km på kort tid.

Kolding vil bruge fælder til at bekæmpe minkene.