Tillidsfolk: Vi fik ikke rapporter om styren-dampe

En tidligere sikkerhedsrepræsentant på LM står nu frem og siger, at hun intet fik at vide om arbejdstilsynets rapport og de overskredne grænseværdier i 2004.

Det står ellers i arbejdsmiljøloven at sikkerheds- tillidsfolk altid  skal orienteres efter besøg fra arbejdstilsynet.

Bente Nielsen var sikkerhedsrepræsentant på LM fra 2004 til 2006. Altså samtidig med at Arbejdstilsynet lavede en rapport,  der fastslår, at målinger foretaget i 2004 viser at grænseværdierne for styrendampe i produktionen er overskredet med op til 30 gange.

Den udlægning genkender tidligere tillidsmand Kim Nielsen.

Når Bente Nielsen og Kim Nielsen ikke har set arbejdstilsynets rapport eller fået svar på forespørgsler om grænseværdier så overtræder LM Wind Power arbejdsmiljøloven. Her står der i paragraf 18.
"Arbejdsgiveren har pligt til at gøre de ansattes arbejdsmiljørepræsentanter bekendt med de afgørelser som arbejdstilsynet har truffet og de påbud som arbejdstilsynet skriftligt har afgivet".