TV der bevæger dig

Time-underskud kræver flere lærere

Kolding Kommune har ansat 40 ekstra skolelærere, fordi eleverne mistede 40.000 timer under konflikten i foråret.

Nogle af de yngste elever i Kolding skal have en time ekstra hver uge. Foto: Colourbox

I Kolding begynder skoleåret i dag, torsdag. Mange af eleverne kommer næppt til at mærke det, men de får en ekstra time hver uge, indtil det tabte antal undervisningstimer er genvundet.

Sparede 22 millioner

Skole-konflikten i foråret var en lockout og ikke en strejke, fordi lærerne ikke nåede at nedlægge arbejdet, før de blev fyret af kommunerne. Konflikten indebar, at eleverne mistede 40.000 såkaldte klokke-timer. Det skal indhentes, og det skal ske ved ansættelsen af 40 nye lærere.

Under lockouten sparede kommunen 22 millioner kroner ved ikke at udbetalte løn til de lockout-ramte lærere. Pengene er nu direkte øremærket til de 40 nye lærerstillinger i Kolding.

Undervisnings-pligt

Børne- og Uddannelsesdirektør i Kolding Kommune, Ib Hansen siger til Ritzau, at kommunen ikke kun har forpligtet sig til at leve op til Undervisningsministeriets minimum-timetal.

- Lokalpolitikerne har også forpligtet sig til at give det lovede antal timer, som sidste års skoleskema viste. Og her mistede vi altså i alt 40.000 timer, som 40 nye lærere nu skal hjælpe os med, siger Ib Hansen.

En time ekstra

Som eksempel forklarer han, at kommunens 2. klasser mistede 40 dansktimer under lockouten. De mistede timer kommer til at betyde, at 3. klasserne i det nye skoleår skal have én ekstra time i dansk hver uge.

- Og selvfølgelig kommer eleverne til at gå længere tid i skole - ellers går det jo ikke op, siger Børne- og Uddannelsesdirektøren.

To millioner timer

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet kostede den fire uger lange konflikt mellem lærerne og kommunerne i alt godt to millioner tabte undervisningstimer landet over.

Lockouten sluttede ved, at regeringen, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti vedtog et lovindgreb, der fastsætter arbejdsvilkårene for lærerne i kommunerne og staten under Lærernes Centralorganisation.