Den værste trængsel i trafikken er nu mellem Kolding og Horsens

En rapport fra Vejdirektoratet viser, at trafikanter nu "spilder" 360.000 timer om dagen på at holde i kø. I Danmark er der mest trængsel på motorvej E45 fra Kolding og nordpå.

Fra 2016 til 2018 er forsinkelserne på de danske veje blevet syv procent værre, så trafikanter nu "spilder" 360.000 timer om dagen på at holde i kø.

quote

Vi har lavet en opgørelse, som viser, at det sted i landet, hvor der reelt er mest trængsel, er på E45 nord for Kolding<em>.</em>

Michael Svane, direktør, Dansk Industri Transport

Det viser rapporten Statsvejnettet 2020 fra Vejdirektoratet, skriver Jyllands-Posten.

Forsinkelserne koster hvert år samfundet 26 milliarder kroner.

Flest køretøjer omkring Kolding

Det er på Østjyske Motorvej - især fra Kolding og nordpå - at trængslen i perioden er steget mest - nemlig med cirka 30 procent, selvom det er værst på Motorring 3 ved København.  Og det er i høj grad på motorvejene, at trafikanterne bliver forsinket. 

Men tallene fra Vejdirektoratet giver faktisk ikke et retvisende billede, mener man hos Dansk Industri.

Fordi de ikke tager højde for, at der for eksempel er ti spor på motorvejen ved Køge Bugt, mens der kun er fire spor ved Kolding og mange andre steder i landet.

- Vi har lavet en opgørelse, hvor vi ser på antallet af køretøjer opgjort per vejbane. Den viser, at det sted i landet, hvor der reelt er mest trængsel, er på E45 nord for Kolding, siger direktør Michael Svane fra DI Transport til Jyllands-Posten.

Ved Kolding kører der hver dag i hvert spor 21.826 køretøjer, mens der på Køge Bugt Motorvejen, Danmarks mest befærdede motorvej, opgjort på samme måde "kun" kører 14.199 køretøjer.

Trængsel er ikke kun et københavnerfænomen

- Det bekræfter, at der kommer mere og mere trængsel, og at det rammer flere steder. Derfor er man nødt til at udbygge motorvej E45 op gennem Østjylland, lyder det fra DI-direktøren.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) er af samme opfattelse:

- Det understreger, at trængsel ikke kun er et københavnerfænomen. Samtidig påvirker problemerne i Østjylland både trafikken nord-syd gennem Danmark og på tværs af landet, siger han til Jyllands-Posten.

- Derfor er det vigtigt, at vi får lavet en langsigtet plan for den fremtidige infrastruktur, siger Benny Engelbrecht, der dog ikke vil love, hvornår arbejdet med at udvide motorvejen op gennem Jylland kan gå i gang.