TV der bevæger dig

TV SYD rykker tættere på TV 2

TV 2 og TV 2-regionerne, herunder TV SYD, har igangsat to forsøgsprojekter med det formål at styrke både TV 2s og regionernes samarbejde og den journalistiske dækning fra hele landet - til gavn for seere og brugere.

TV SYDs journalist Søren Laursen er en af de reportere, der fremover vil levere nyheder fra Syd- og Sønderjylland til hele Danmark. Foto: TV SYD

Gode tv-nyhedshistorier fra hele landet fortjener bedre end alene at blive præsenteret på TV 2-regionernes sendeflader. Ud fra en publicistisk tankegang bør flere af disse nyheder ud til et landsdækkende publikum hos f.eks. TV 2 Nyhederne og TV 2 NEWS og skabe debat og eftertanke.

Det er kongstanken bag to pilotprojekter for styrket samarbejde mellem TV 2 og TV 2-regionerne, der blev indledt tidligere på foråret, og som løber frem til 1. maj. Initiativtagerne til det øgede samarbejde er TV SYD, TV2 Nord og TV 2/Fyn, og herudover er TV 2/Bornholm engageret i et af pilotprojekterne.

Det er TV 2 Nord i Nordjylland, der har løbet det ene af de to pilotprojekter i gang - nemlig det projekt, som har gjort TV2 Nord til TV 2 Nyhedernes regionale nyhedscenter i Nordjylland. I april udvides pilotprojektet, så også TV SYD bliver regionalt nyhedscenter i Syd- og Sønderjylland.

- Vi har jo leveret nyheder til TV 2 i en årrække. Men nu bliver det systematiseret endnu mere, og nogle vores medarbejdere bliver uddannet til at imødekomme TV 2 Nyhedernes særlige behov. Det vil komme både TV SYDs og TV 2s seere til gavn, siger chefredaktør Claus Christensen, TV SYD.

I mange år har der været en løbende leverance og udveksling af billeder og interviews mellem TV 2 Nyhederne og TV 2-regionerne. I dette igangværende pilotprojekt leverer TV 2-regionen "hele pakken" til TV 2 - f.eks. færdige indslag, live-reportager og interviews (eller uplining af interviews) med hovedpersonerne i en sag. Dermed behøver TV 2s nyhedsredaktion ikke tage turen til f.eks. Ribe eller Sønderborg.

Forud for projektet er gået udveksling og uddannelse af medarbejdere, så reportere fra TV SYD har arbejdet en periode på Kvægtorvet. Her er medarbejderne indgået i den daglige vagtplan, har sparret med TV 2 Nyhedernes redaktører og dermed lært, hvordan indslag i TV 2 Nyhederne "skæres" anderledes end hos TV 2-regionen.

Der er også fokus på udveksling, der kan inspirere TV SYDs fotografer, redaktører og producere, og samtidig er det målet, at både TV 2 Nyhedernes og TV 2-regionernes folk skal lære hinandens arbejdsflow at kende.

- Det har været en af forudsætningerne i dette pilotprojekt, at vi på TV 2 kunne være sikre på leverancer og kvalitet fra de involverede TV 2-regioner. Den garanti har vi fået, og jeg synes, det ser lovende ud. Vi kan se et uudnyttet potentiale, som kan aktiveres. Ud over det øgede kendskab til hinandens arbejdsopgaver er de personlige relationer og den øgede respekt for kollegerne meget vigtige brikker i dette projekt, siger chefredaktør Jacob Kwon, TV 2 Nyhederne.

Digitalt samarbejde giver flere nyheder og større trafik

Det andet pilotprojekt mellem TV 2 og TV 2-regionerne handler om udveksling af digitalt indhold - artikler, billeder og klip - mellem tv2.dk og de regionale nyhedssites hos TV SYD, TV 2 Nord, TV 2/Fyn og TV 2/Bornholm.

Samarbejdet ligner efter den første periode en win-win situation, der har givet flere regionale nyhedshistorier hos tv2.dk, og som samtidig har øget trafikken hos de pågældende TV 2-regioner.

-  Vi kan se, at antallet af brugere stiger på tvsyd.dk lige nu, ikke mindst på grund af samarbejdet med tv2.dk. Så den synergieffekt, vi håber på, ser ud til allerede at have indfundet sig, siger chefredaktør Claus Christensen, TV SYD.

Det digitale samarbejde er udvidet til også at omfatte en øget dækning i de sene aftentimer og om natten. De fire involverede TV 2-regioner leverer nu en medarbejder, der hver aften og nat - i samarbejde med TV 2s digitale nyhedsvagt - leverer nyhedsdækning til regionernes websites.

-  Seriøse nyhedsmedier må være til stede online døgnet igennem. Det er meget kostbart, men ved at samarbejde kan vi forhåbentlig finde en model, der sikrer vores brugere en konstant nyhedsopdatering – også kl. 03.30 om natten, hvis de ønsker det, siger Claus Christensen.