TV der bevæger dig

TV SYDs fond har fået ny formand

TV SYDs Fond har fået ny formand. Fondsbestyrelsen har i aften konstitueret sig med Peter Madsen, Kolding, som ny formand.

Peter C. Madsen - ny formand for TV SYDs Fond.

Peter Madsen har i mange år været med i TV SYDs bagland. Han afløser Bjarne Jørgensen, Aabenraa.

Fondsbestyrelsen udgør aktionæren i TV SYD A/S med en kapital på nominelt en million kroner. Det er formelt fondsbestyrelsen er sammensætter TV SYDs bstyrelse.

Fondsbestyrelsen vælges for to år ad gangen.

Fondsbestyrelsen sammensættes således:

- To medlemmer udpeges af Støtteforeningen (normalt Støtteforeningens formand og kasserer).

- De øvrige syv vælges af repræsentantskabet, så bestyrelsen får en alsidig sammensætning.

- Gruppen af seer- og lytterorganisationer vælger et medlem.

- Gruppen af erhvervsfaglige organisationer et medlem.

- Gruppen af andre folkelige organisationer et medlem.

- Det samlede repræsentantskab vælger fire bestyrelsesmedlemmer, idet det sikres, at såvel de tidligere Sønderjyllands, Vejle og Ribe amter er repræsenteret i bestyrelsen.