TV der bevæger dig

Ulovlig behandling af dagpengesager

Sygedagpengeafdelingen i Kolding Kommune skal nu genvurdere 125 sager, fordi kommunen har lagt afgørelser om sygedagpenge ud til et privat firma.

Heidi Olson er blandt de dagpengemodtagere, der er kommet i klemme.

Ankestyrelsen har afgjort, at en kommune ikke må overlade det til et privat firma at foretage myndighedsafgørelser.

Kolding Kommune hyrede Falck Jobservice A/S til at behandle dagpengesager, fordi kommunens sygedagpengeafdeling var overbebyrdet.

Kommunen kaldte medarbejderne fra Falck for vikarer, men den betegnelse vil Ankestyrelsen ikke købe. Ankestyrelsen fastslår, at kommunen har udliciteret en myndighedsopgave til et privat firma, og den går ikke.

Det svarer til, at politiet henter vikarer i et privat vagtfirma.

Fagforening gik i aktion

Fagforeningen 3-F har protesteret mod kommunens såkaldte vikarer fra Falck Jobservice A/S. Fagforeningen har i en række sager påvist, at medlemmernes rettigheder er blevet tilsidesat.

Borgmester Jørn Petersen (V), Kolding Kommune, siger, at kommunen vil genoverveje praksis.

Ankestyrelsen har ikke noget imod, at et privat firma forbereder dagpengesager, men en kommunal medarbejder skal træffe den endelige afgørelse.

- Og der er naturligvis ingen mening i at lave dobbeltarbejde, siger borgmesteren.

Beskæftigelsesankenævnet under Statsforvaltningen har tidligere erklæret Kolding Kommunes praksis for ulovlig.