TV der bevæger dig

Valgkamp gav tykke aviser

Den korte valgkamp betød tykkere aviser. Pressens Fællesindkøb har leveret mere end 800 tons ekstra avispapir til sine medlemmer i valgkampens sidste dage.

Ruller med avispapir bliver losset i Kolding Havn. Foto: Picasa

Den komprimerede valgkamp førte til, at aviserne svulmede op. Der var betydeligt flere annoncemillimeter og ekstra sider med redaktionelt stof, både når man sammenligner med sidste måned og med samme periode sidste år, vurderer adm. direktør Thomas Isaksen.

Travlt på havnen

Pressens Fællesindkøb hjemtager og leverer langt størstedelen af det papir, som benyttes af avistrykkerierne. Lagerdriften i København varetages af organisationen selv, mens leverancerne vest for Storebælt er outsourcet til transport- og logistikvirksomheden H. Daugaard A/S.

H. Daugaard håndterer med udgangspunkt i Kolding Havn årligt 250.000 tons papir og er dermed størst i Danmark inden for oplagring og transport af papirprodukter. De store mængder, der skal ekspederes, har også her skabt travlhed på kajen og i lagerfaciliteterne.

? Trykkerierne i Jylland og på Fyn skal bruge lige så meget ekstra papir som deres kolleger i Østdanmark. Valget har helt klart bidraget til at øget travlhed. Selvom valgkampen i forvejen er koncentreret, har annoncørerne tydeligvis afsat ekstra store ressourcer til de sidste dage, udtaler logistikchef Michael Dixi Nielsen.

Pressens Fællesindkøb blev grundlagt under Første Verdenskrig for at sikre dagspressen papirleverancer.