Vandhaner kan afgive for meget bly til drikkevandet

Dårlige vandhaner kan være skyld i, at der afgives bly til drikkevandet. I flere ejendomme i Kolding Kommune er der påvist for meget bly i drikkevandet, hvilket med stor sandsynlighed skyldes vandhaner og blandingsbatterier.

De høje blyværdier blev konstateret efter en omfattende stikprøveundersøgelse, hvor der blev udtaget vandprøver fra ældre ejendomme i Kolding Kommune.

Stikprøveundersøgelsen blev sat i gang, da der var mistanke om, at der i kommunen kunne være gamle vandrør af bly, der kunne afgive bly til drikkevandet. Der er udtaget ca. 200 prøver og i 7 ejendomme blev der påvist overskridelser af grænseværdien for bly. Ejendommene er efterfølgende blevet gennemgået og der er ikke fundet blyrør.

De syv ejendomme har efterfølgende fået udtaget op til tre supplerende vandprøver, som er blevet udtaget fra andre vandhaner i ejendommene. Der blev ikke påvist overskridelser af grænseværdien i disse prøver. Derfor er kommunens konklusion, at vandhaner kan være skyld i, at der påvises forhøjet indhold af bly i drikkevandet.

Kolding Kommune har kontaktet Naturstyrelsen og Energistyrelsen, og har opfordret dem til, at iværksættes en landsdækkende kampagne vedrørende blandingsbatterier.

- Tjek dine vandhaner her

 

Fakta om analysen: