Vandløb skal gå gennem hus og stald

Vandløb skal befries fra deres betonrør - også selv om det betyder, at vandløbet skal lægges gennem et rensningsanlæg, et hus og en stald. Se et eksempel fra Ødis i TV SYD.

Regeringens vandplan betyder, at vandløb, som i dag løber i betonrør, skal fritlægges. Det lyder alt sammen meget godt, men planen får nogle groteske konsekvenser.

Har ikke tænkt sig om

TV SYD har været med Asger Christensen, formand for Kolding Herreds Landbrugsforening, ved Ødis Sø. Hvis vandplanen vedtages betyder det, at et lille vandløb, som i dag er rørlagt, i fremtiden skal skære gennem et rensningsanæg, gennem et hus og gennem en stald.

- Jeg synes, at de mennesker, der har lavet det, ikke har tænkt sig om, siger Asger Christensen.

Flere huse og haver

Kortet fra Ødis Sø, hvor stregen føres gennem flere huse og haver.
Kortet fra Ødis Sø, hvor stregen føres gennem flere huse og haver.

På Miljøstyrelsen hjemmeside kan man - med noget besvær - finde frem til nogle streger, som angiver, at vandløbet skal gravet fri på en linie på nogle hundrede meter syd go Ødis. Åen skal i fremtiden gå gennem et nedlagt mejeri, og et parcelhus for at ende i Ødis Sø.

- Det er jo ikke streger, der er faldet ned over himlen? Der sidder menensker, der har tegnet det her - og de må da have reflekteret over, at stregen går igennem flere bygninger, flere haver for så at ende ude i Ødis sø.

Andet løb

Hos Naturstyrelsen, der har tegnet stregerne i forslaget, siger man, at i tilfældet Ødis kan man nok vil finde en anden rute til åen.

- I det her tilfælde giver det ikke mening at sprænge bygninger væk, så her vil man fritlægge åen på en anden måde.

Åen skal blive i jorden!

Uanset gode forklaringer fra Naturstyrelsen er meldingen fra Asger Christensen klar:

- Åen skal blive i jorden! Der har den ligget i 100 år. Lad den blive der! Fred hvile med den...!

Her kan du -med lidt tålmodighed - finde andre eksempler.

Vandrammedirektiv