Vil forenkle systemet for anbragte børn og unge

Et forsøg i Kolding kommune skal forenkle adgangen til det kommunale system for splittede familier, som kun skal have en rådgiver. I dag er 268 børn og unge anbragt uden for hjemmet i kommunen.

Målet er at få de anbragte børn tilbage i familierne.

En anbringelse udenfor hjemmet betyder ikke kun økonomiske omkostninger. De involverede bliver hvirvlet rundt i det kommunale system ? og kan risikere at skulle tale med familieafdeling, jobcenter, økonomiske rådgiver, daginstituitoner, skole, boligkontor og ydelses-center.

Alle disse indgange vil Kolding kommune forsøge at samle i én. Så familierne kun har en kontaktperson.

TV SYD har besøgt Tina Egholm, som er mor til fire. Men alle hendes børn er anbragt uden for hjemmet.

- Jeg synes det mest skræmmende er, at man ikke har kigget individuelt på den enkelte familie, siger hun til TV SYD.

Som reglerne er i dag, kan børnene og deres forældre ikke få hjælp af den samme socialrådgiver. Med det nye projekt skal én rådgiver hjælpe hele familien med at komme på fode.

Formand for socialudvalget, Lis Ravn Ebbesen (SF), henviser til lovgivningen, som er meget opdelt:

- Familien vil bare gerne have en god hverdag. Derfor er det vigtigt, at vi prøver at lave noget tværgående, så vi kikker på familien ? og får skabt noget struktur.

Familien får også en frivillig kontaktperson, der skal hjælpe med at skabe en almindelig hverdag for familien. Det er ikke uddannede socialpædagoger.

- Jeg tror faktisk, at det nogle gange kan være bedre for de her familier med et almindelig menneske med hjertet på rette sted, siger Lis Ravn Ebbesen.

Kommunen leder derfor netop nu efter 20 familier til forsøget. Et formål

er at forsøge at holde familierne samlet ? eller få de anbragte børn tilbage til familierne. Kommunen venter at have de 20 familier på plads i næste måned.