Vognmand idømt kæmpebøde på 750.000 kroner

En 67-årig tidligere vognmand fra Kolding blev ved Retten i Kolding straffet med bøden på 750.000 kroner for at drive sin forretning uden de rette tilladelser

Vognmanden har det seneste år haft en virksomhed med fire lastbiler, men det har været uden at have den rette tilladelse. 

Han havde heller ikke haft styr på oplysningerne fra lastbilernes kontrolapparater og chaufførernes førerkort. Vognmandens hustru er ligeledes blev idømt en bøde på 105.000 kroner. 

- Hustruen underskrev leasingkontrakter på de fire lastbiler og stillede derefter lastbilerne til rådighed for sin mands virksomhed. Retten fandt dog, at hun havde handlet groft uagtsomt, siger Lone Petri Kristensen, der er anklager ved Sydøstjyllands Politi, i pressemeddelelsen.

Den seneste års tid har Tungvognscenter Syd efterforsket sagen, efter de fik oplysninger om, at der blev drevet virksomhed uden den rette tilladelse.

Både vognmanden og hustruen nægtede sig skyldige, men forklaringer fra blandt andre 12 chauffører var med til at overbevise retten og idømme ægteparret bøden.

Der har også været rejst tiltale mod selve virksomheden, men den gik konkurs i januar i år og kan derfor ikke dømmes.

Dommen blev afsagt, uden der blev afholdt retsmøde, så det vides ikke, hvordan de dømte forholder sig til dommen.