Slesvigsk Parti håber på fremgang

Selvom det tyske mindretals parti, Slesvigsk Parti, er sikret obervatørposter på særlige vilkår i de fire sønderjyske kommuner, så går partiet efter at øge antallet af fuldgyldige pladser i byrådene.

Med kommunalreformen i 2007 fik det tyske mindretals parti Slesvigsk Parti en særlig status i de fire sønderjyske kommuner Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder. I disse kommuner er Slesvigsk parti sikret en observatørpost uden taleret i kommunalbestyrelsen, hvis partiet opnår et samlet stemmetal svarende til en fjerdedel af den "billigste" plads i kommunalbestyrelsen. 

Den garanti kom dog ikke i brug ved det seneste valg, hvor Slesvig Parti fik tilstrækkelige stemmer til at sikre fuldgyldige valg og dermed både tale- og stemmeret i samtlige fire sønderjyske kommuner.

Slesvigsk Parti gik fra 5249 stemmer ved valget i 2009 til 8591 stemmer i 2013. Det gav ni byrådsmandater fordelt med tre mandater (nu kun to efter partiskifte i perioden) i Sønderborg og Tønder, to mandater i Aabenraa og et enkelt i Haderslev. 

- Vi håber på mindst en gentagelse ved valget tirsdag - også gerne en fremgang, siger Slevigsk Partis partisekretær Ruth Maria Candussi til TV SYD.

Slesvigks Parti stiller også op til regionsrådet i Region Syddanmark. Her gælder ikke nogen formelle særregler, der letter adgangen til repræsentation - men det er blevet kotyme, at det tyske  mindretals formand får tilbudt sæde i regionens vækstforum.