Udmelding fra Danfoss-formanden åbnede debatten i Sønderborg

I torsdagens valgdebat fra Sønderborg blev det diskuteret, om byrådet samarbejder godt nok – eller om grænserne mellem rød og blå blok er trukket for hårdt op.

Er fronterne trukket for hårdt op i byrådet i Sønderborg Kommune?

Det var åbningsspørgsmålet til torsdagens sidste valgdebat fra Sønderborg. Her var 13 spidskandidater mødt op.

Det mener bestyrelsesformanden for Danfoss, Jørgen Mads Clausen, og han peger på Stephan Kleinschmidt fra Slesvigsk Parti som kommende borgmester.

Lige nu sidder Socialdemokraternes Erik Lauritzen på den plads. På modsatte side sidder Peter Hansen fra Venstre. 

Jørgen Mads Clausen mener, at det handler for meget om rød og blå blok, og derfor ønsker han, at Stephan Kleinschmidt skal bygge bro mellem blokkene. 

- Han understreger bare det, som rigtig mange borgere godt kunne tænke sig: Et byråd, der samarbejder i langt højere grad, end det sker i dag, siger Stephan Kleinschmidt.

Den udmelding er nuværende borgmester ikke helt enig i. 

- Det er ikke det billede, jeg kender fra byrådet. Vi vedtager 90 procent af vores sager i enighed. Det er et tværpolitisk samarbejde, som har eksisteret i fire år, siger Erik Lauritzen. 

Spidskandidaten for Venstre er delvist enig i den holdnig. 

- Borgmesteren har ret i, at vi beslutter meget i enighed, men vi udstiller også vores enigheder, siger Peter Hansen. 

Stephan Kleinschmidt tror på, at han er den rigtige til at bygge bro mellem partierne. 

- Netop fordi jeg har været med hele vejen siden kommunesammenlægningen i 2005. Jeg har samarbejdet med samtlige partier i forskellige konstitueringer og 12 budgetforlig - og taget ansvar hele vejen. Det samarbejde har båret frugt. Der tegner sig et klart billede af nogle politiske fronter, og der tilbyder jeg mig som brobygger. 

Borgmester Erik Lauritzen tilføjer, at han i fire år har kunnet holde sammen på en "broget flertalsgruppe".

- Det har vi gjort godt, og vi har nået store resultater 

Hvis du endnu ikke ved, hvor du skal sætte dit kryds den 21. november, så tag kandidattesten her.