Billund Kommune ligger sidst i kampen om at tiltrække faglærte SOSU’er

Billund Kommune har den største andel ufaglærte medarbejdere blandt social- og sundhedspersonale i TV SYDs sendeområde.

I Billund Kommune er mellem hver femte og sjette medarbejder ufaglært, når det kommer til social- og sundhedspersonale på især ældreområdet.

Ifølge FOA vil der i 2028 mangle 41.000 varme hænder i plejesektoren på landsplan. En af årsagerne er, at der kommer flere og flere ældre. 

Og det gør der også i Billund, hvor kommunen forventer, at der inden for ti år vil være 1.400 flere borgere over 65 år, mens der vil være 600 færre under 65 år. 

Derfor kæmper Billund Kommune med andre kommuner om at få et stort nok stykke af kagen til at kunne opretholde kvaliteten i de kommunale tilbud.

quote

Det er et ret stort problem - specielt for tiden.

Lars Jørgen Petersen, Områdeleder for plejehjemmene og botilbud, Billund Kommune.

Andel ufaglært social- og sundhedspersonale i TV SYDs kommuner i 2021

Det stresser de faglærte

En af dem, der mærker konsekvenserne af manglen på faglærte hænder, er Helle Schytt Nielsen. Hun er social- og sundhedsassistent på Fynsgade Plejecenter i Grindsted, hvor hun er nyansat. 

Men ny i Billund Kommune er hun ikke. I 14 år har hun arbejdet på flere plejehjem i kommunen og har skiftet arbejde for at finde et sted, der var mere ro på.

- Jeg elsker det her arbejde. Jeg ville ikke lave andet. Men vi er nødt til at gøre noget for at gøre det attraktivt for folk at være her, blive her og komme ind i det, siger hun.

Hun fortæller, at hun som faglært selvfølgelig vil påtage sig ansvar, når hun er på arbejde, men presset er ved at være for stort. 

- Jeg har oplevet flere af mine kollegaer, der har stress med sig, og det er jo ikke godt, vel?, spørger hun retorisk.

Helle Schytt Nielsen har arbejdet i hjemmeplejen i 14 år. Hun mener, at presset er blevet for stort på de faglærte, og at der skal gøres noget politisk for at få flere faglærte til kommunen.
Helle Schytt Nielsen har arbejdet i hjemmeplejen i 14 år. Hun mener, at presset er blevet for stort på de faglærte, og at der skal gøres noget politisk for at få flere faglærte til kommunen.
Foto: Chris Birkekær Pedersen, TV SYD

Helle Schytt Nielsen fortæller, at når man arbejder sammen med flere ufaglærte, så påtager man sig et større ansvar og flere opgaver.

- Jeg er der lidt mere, og jeg er lidt mere forbi borgerne for at tjekke, hvordan de har det. Hvis jeg arbejder sammen med faglærte, så er der mere ro over det, for jeg ved, at jeg kan uddelegere opgaverne til dem, fortæller hun.

Men det er ikke kun Helle Schytt Nielsen, der har den oplevelse, fortæller en af tillidsrepræsentanterne i kommunen.

- De (faglærte, red.) kommer jo til mig med en frustration over, at de også skal rende stærkere, og det skal jeg jo tage til mig. Vi er nødt til at lytte for ikke at få sygemeldinger, lyder det fra Katja Jespersen, der er tillidsrepræsentant på demensafsnittet Værestedet i Billund.

Ingen ansøgere

På ledelsesniveau kender de til udfordringen. Ved de seneste to stillingsopslag for social- og sundhedsassistenter var der ingen ansøgere. 

- Det er et ret stort problem - specielt for tiden, lyder det fra områdeleder for plejehjemmene og botilbud i Billund Kommune, Lars Jørgen Petersen.

Lige nu løser man udfordringen ved at rykke på opgaverne, så de mere komplekse opgaver udføres af det personale, der har fagligheden til det. 

Det gælder blandt andet dosering af medicin og mere krævende plejeopgaver. 

Områdelederen for plejehjemmene og botilbud i Billund Kommune påpeger, at man kan løse meget ved at planlægge medarbejdernes arbejdsopgaver ordentligt. Men han ser det som en stor udfordring at få tiltrukket faglært personale til kommunen.
Områdelederen for plejehjemmene og botilbud i Billund Kommune påpeger, at man kan løse meget ved at planlægge medarbejdernes arbejdsopgaver ordentligt. Men han ser det som en stor udfordring at få tiltrukket faglært personale til kommunen.
Foto: Chris Birkekær Pedersen, TV SYD

Ifølge Lars Jørgen Petersen har man dygtige ufaglærte medarbejdere, der kan løse mange opgaver, hvis bare man får planlagt det ordentligt. 

Men faglært arbejdskraft er nødvendigt, og en tredjedel af det faglærte social- og sundhedspersonale indenfor ældreområdet i kommunen er over 55 år gammel. 

Derfor skal der gøres en indsats for at få gjort Billund Kommune attraktiv for faglærte, lyder det.

- Jeg tænker det her med at brande kommunen bedst muligt fra politisk side. Så giver de i hvert fald os nogle bedre muligheder for at finde faglært personale, siger han. 

Hvad siger kandidaterne?

Jonas Johansen

Jeg er Billunds lokalreporter ved kommunalvalget 2021.

Tip mig om en god historie