Lokalt ældreråd advarer - nu må der ikke spares mere

Tønder Kommune bruger allerede mindre på de ældre end andre sønderjyske kommuner, og nu er der planer om nye besparelser. Valgdebat om de ældre.

- Hvis man skal spare, så skal det altså ikke være på ældreområdet. Det er sket før. Det må ikke ske igen. 

Udsagnet kommer fra 76-årige Kirsten Jensen. 

Hun kommer på seniorcentret i Tønder tre gange om ugen. Her underviser hun mænd i kunsten at lave mad. Men hun komme her også for at spille kort og mødes med andre ældre. 

Ældre: Spar nu ikke mere

Det går egentlig ret godt i Tønder med de ældre. I hvert fald hvis man læser tilfredshedsundersøgelserne. De viser nemlig, at de ældre vender tommelfingeren opad, når de bliver spurgt, hvordan de har det. 

Samme melding kommer fra det kommunalt nedsatte ældreråd, der består af 13 folkevalgte +60'ere. De siger, at det overordnet er godt at være gammel i Tønder kommune. Men - siger de så: Der må ikke spares mere på området.

- Politikerne lover guld og grønne skove op til valget, men de gør ikke noget ved det alligevel. Så jeg er godt tilfreds, hvis vi bare kan beholde det hele, som det er i dag, siger Kirsten Jensen.  

quote

Ældreområdet er meget udfordret på økonomi.

Henrik Frandsen, borgmester, Tønderlisten

Billige ældre 

I forvejen er kommunen ikke just ødsel med pengene, når det handler om den ældre aldersgruppe. Tønder bruger faktisk ca. 3.000 kroner mindre om året til de +67 år, end man gennemsnitlig gør i de sønderjyske kommuner. 

Tønder kommunes udgifter til ældre er i gennemsnit 41.560 kroner pr. år. Til sammenligning er gennemsnittet for de sønderjyske kommuner 44.567 kroner pr. År. (Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet).

Statistikken fortæller, at vi lever længere. Det betyder flere år på arbejdsmarkedet, men også flere år, hvor ældre har behov for hjælp. (Arkivfoto)
Statistikken fortæller, at vi lever længere. Det betyder flere år på arbejdsmarkedet, men også flere år, hvor ældre har behov for hjælp. (Arkivfoto)

Ældresagen roser: Gratis busser

Men spørger man formanden for Ældresagens afdeling i Tønder-Højer, Børge Hansen Rossen, er der også her først og fremmest ros til kommunen: 

- Vi har fået gratis busser indenfor kommunegrænsen her i starten af 2021. Sådan en ordning har jeg ikke hørt om andre steder. Nu prøver vi, om det ikke også kan lade sig gøre med gratis togforbindelse mellem Skærbæk og Tønder, siger han.  

Ældresagens formand er meget glad for ordningen med gratis busser i kommunen.
Ældresagens formand er meget glad for ordningen med gratis busser i kommunen.
Foto: Tais Tullin, TV SYD


De ældre presser økonomien  

Tønder kommune står - som stort set alle andre kommuner i Danmark - overfor en udfordring. En såkaldt demografisk udfordring. For befolkningen udgøres stadig mere af ældre over de 65 år. Og færre af de yngre. 

For Tønders vedkommende: Frem mod 2040 vil der være 16 pct. færre borgere mellem 25-64-år, mens antallet af +65-årige stiger med 26 pct. 

Det presser økonomien. De ældre har selvfølgelig generelt mere brug for hjælp og støtte end de yngre. 

Udfordret

- Ældreområdet er meget udfordret på økonomi. Vi gav noget ekstra sidste år, og jeg tænker kommunalbestyrelsen sikkert også vil tænke på ældreområdet i år, udtalte borgmester Henrik Frandsen, Tønderlisten, til TV SYD i september.

Det skete, da det blev kendt, at Tønder Kommune ville modtage ekstra 12 mio. kr. i støtte fra staten som én af 17 kommuner i Danmark. Dermed blev Tønder placeret i kategorien 'særligt vanskeligt stillet' og altså kvalificeret til at få del i Indenrigs - og Boligministeriets pulje på 360 millioner kroner.  

Efter kritik fra blandt andet Ældrerådet blev der indført ny og bedre ældremad i Tønder Kommune.
Efter kritik fra blandt andet Ældrerådet blev der indført ny og bedre ældremad i Tønder Kommune.

Bedre rehabilitering

I budget 2022 har politikerne afsat 1,4 millioner kr. til at løfte servicen på plejecentrene og en halv million til styrkelsen af demensindsatsen. 

I Tønder kommune forsøger man at spare 2.150.000 kroner på sundhedsområdet ved at etablere en bedre rehabilitering, så de ældre kan klare sig selv bedre efter f.eks. indlæggelser. Men det kræver, at rehabiliteringen virkelig bliver bedre. 

Besparelsen dækker også en øget indsats for at holde borgerne i eget hjem længere. Spørgsmålet er, om det går ud over de ældre eller om kommunen kan finde en fin balance for de ældre mellem hjem og plejecenter.


Varm mad - om aftenen

I det hele taget er serviceniveauet overfor de ældre et brandvarmt emne. Er det godt nok? Bliver det dårligere med stadig flere plejekrævende ældre?

I Ældrerådet i Tønder kommune har plejecentrenes mad været i fokus. Kedelige kartofler er blevet skiftet ud med bedre. Men Ældrerådets (nu tidligere) formand, Inger Lis Andersen, har peget på en kulturændring.    

Hun ønsker, at de ældre på plejecentrene får varm mad om aftenen. Gerne med et glas rødvin til, hvis beboeren ønsker det. 

Den nu tidligere formand for Ældrerådet (rådet har netop fået ny formand), Inger Lis Andersen, ønsker bedre madkultur på plejecentrene. (Foto: Tønder Kommune)
Den nu tidligere formand for Ældrerådet (rådet har netop fået ny formand), Inger Lis Andersen, ønsker bedre madkultur på plejecentrene. (Foto: Tønder Kommune)

En god afslutning på en dag 

Inger Lis Andersen peger på, at der ofte kun er få timer mellem morgenmaden og det varme måltid til frokost. Appetitten er derfor ikke så stor. Med et varmt aftensmåltid vil beboerne ofte spise mere - og sove bedre. 

- Det skal gerne være rart for beboerne at spise. Et aftensmåltid med et glas rødvin i en lille gruppe vil give de ældre en god afslutning på dagen. Det er beboeren, der skal være i centrum, siger hun.