Tre direktører er omfattet af regionsrådets politianmeldelse

Den politianmeldelse, som regionsrådet i Region Syddanmark mandag besluttede at indgive, omfatter tre regionsdirektører ud over Carl Holst.

Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede mandag aften at anmode politi og anklagemyndighed om at vurdere, om der er grundlag for en strafferetslig forfølgning og sanktionering af de konstaterede hændelser  i forhold til de implicerede personer.

Her tænkes særligt på den tidligere regionsrådsformand og den daværende direktion, hedder det i en pressemeddelelse fra Region Syddanmark.

- Med formuleringen "den daværende direktion" menes de tre direktører, der har siddet i direktionen  i den periode, hvor Christian Ingemann Nielsen var ansat, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) til TV SYD tirsdag morgen.

Christian Ingemann Nielsen var ansat fra 18. august 2014 og frem til slutningen af juni 2015.  I den periode var først Mikkel Hemmingsen regionsdirektør, indtil han forlod posten til fordel for en nyt job som adm.  økonomidirektør i Københavns Kommune den 1. november 2014. 

Fra denne dato blev Jacob Stengaard Madsen så konstitueret som regionsdirektør. Han blev 1. august i år udnævnt til regionsdirektør i Region Midtjylland, hvorefter Jens Elkjær blev konstitueret som regionsdirektør. Han har også som sundhedsdirektør været en del af direktionen i hele Christian Ingemann Nielsens ansættelse.

Det er derfor disse tre direktører, der er omfattet af politianmeldelsen .

Jens Elkjær er i disse dage ved at overdrage sine arbejdsopgaver efter, at han i sidste uge blev enig med  regionsrådsformand Stephanie Lose om straks at fratræde efter den skarpe offentlige kritik, som Poul-Erik Svendsen (S) rettede mod ham.

Forhandlingerne om vilkårene for Jens Elkjærs fratrædelse fortsætter uanfægtet af politianmeldelsen, oplyser Stephanie Lose til TV SYD.