Syv ejendomme kommer tættere på nye el-master

55 mod tidligere 48 lodsejere får nu tilbudt at sælge deres ejendomme som følge af et nyt forslag til linjeføring af el-forbindelsen mellem Endrup og Idomlund.

I forhold til det forslag, som blev offentliggjort for tre uger siden, er der sket justeringer på baggrund af kommentarer fra de berørte borgere.

Det endelige forslag til linjeføring af elforbindelsen mellem Idomlund og Endrup.
Det endelige forslag til linjeføring af elforbindelsen mellem Idomlund og Endrup.

Det betyder, at der nu er yderligere syv lodsejere, der har ejendomme placeret tættere på den nye linjeføring end 80 meter, hvorved det samlede antal nu er 55.

Stigningen hænger sammen med, at Energinet så vidt muligt har imødekommet de borgere, som har udtrykt ønske om, at ledningen bliver placeret så tæt på deres bolig, at de kan få et købstilbud. Det oplyser Energinet i en pressemeddelelse.

157 husstande vil komme til at ligge mellem 80 og 280 meter fra den nye linjeføring, så ialt 212 lodsejere har ejendomme inden for en afstand på 280 meter til masterne.

Forslaget til linjeføring vil indgå i den miljøkonsekvensrapport, som Energinet sender til Miljøstyrelsen i begyndelsen af 2020, og som er grundlaget for, at Miljøstyrelsen kan myndighedsbehandle projektet. Myndighedsbehandlingen kan betyde, at der sker ændringer i linjeføringen, herunder placering af de strækninger, som Energinet foreslår bliver etableret med kabler i jorden.

Efter nytår begynder arbejdet med at placere en linjeføring af strækningen fra Endrup og til grænsen.