TV der bevæger dig

Vi vil have bæredygtige varer

Vi forbrugere ønsker i stigende grad at vide, om de varer, vi køber, er produceret bæredygtigt.

Marken her bliver brugt til bæredygtig produktion, derfor bliver den også behandlet nænsomt. Foto: Frederikke Langer

Det kan dog være svært at gennemskue, hvor bæredygtige forskellige produkter er, så nu går fire virksomheder forrest og måler via et nyt internationalt anerkendt analyseredskab, hvor bæredygtige deres produktioner er - to af dem er sønderjyske, nemlig Naturmælk i Tinglev og Skærtoft Mølle på Als.

- Vi vil gøre, hvad vi kan for at skåne miljøet. Vi kan se på klimaforandringer, at det er tvingende nødvendigt, så vi gør vores og ikke bare producerer økologisk, men vi går skridtet videre og går efter en bæredygtig produktion, lyder det fra medejer af Skærtoft Mølle Hanne Risgaard.

Skærtoft Mølle har via analyseredskabet RISE fået målt, hvor bæredygtig deres produktion er. Analysen er internationalt anerkendt og stiller 345 spørgsmål om Skærtoft Mølles produktion. Spørgsmålene handler bl.a. om, hvorvidt de genbruger regnvand, og hvor meget spild de har i deres produktion.

- For at få mange point gælder det bl.a. om ikke at have noget spild i vores produktion. Vi har derfor sørget for, at vi har nul spild. Al den restproduktion, som vi har og ikke kan undgå, bliver genbrugt som foder til køer hos en landmand. Til gengæld får vi så komøg fra ham, som vi kan gøde vores marker med, så på den måde er vi bæredygtige på det område, forklarer Hanne Risgaard.

Og der er en stigende interesse blandt forbrugerne for at købe bæredygtige varer. Det mærker de hos Skærtoft Mølle.

- Vores kunder spørger meget efter, hvor bæredygtige vi er. Der er helt klart en stigende interesse, den bare stiger og stiger, lyder det fra Hanne Risgaard.

Hvad vil det sige at producere bæredygtigt?

  • RISE er en international anerkendt analyse af, hvor bæredygtig en produktion er
  • Analysen måler produktionen på 10 forskellige emner bl.a. brugen af vand, jord, næringsstoffer og biodiversitet
  • Analysen stiller 345 spørgsmål og giver point efter, hvor bæredygtig produktionen er
  • Spørgsmålene lyder bl.a.: Hvor meget regnvand genbruger I? Hvor meget spild har I i jeres produktion?
  • Analysen skal fornyes hvert 4. år
  • Virksomhederne lægger analysen på deres hjemmeside, så forbrugerne kan se, hvor bæredygtig en produktion de har