Serie Naboer

27:44

Dette afsnit

Naboer: Sneum

07/10/2015

Det skal handle om naturen i dagens udgave af Naboer, hvor Thomas Lee Christensen besøger hyttebyen ved Sneum Digesø. Digesøen er en kunstig sø, men er en vigtig holdeplads for træk- og ynglefugle. Vi skal blive klogere på naturen og møde nogle af de mennesker, der har fritidshuse i hyttebyen.

Afsnit