Fugletælling kan kaste lys på fugleinfluenzaen

Lørdag er store fugletællingsdag ved Vadehavet. Optællingen kan også give et praj om udbredelsen af fugleinfluenza.


Tusindvis af gæs, bramgæs, ænder og svaner kommer i kikkertens søgelys i weekenden, når en flok fugleentusiaster deltager i en årlig optælling af fuglelivet langs Vadehavet.

Ved Rømødæmningen står professor i vildtøkologi ved Aarhus Universitet klar med sin kikkert. Han håber også at weekendens tælling kan give en indikation for omfanget af truslen fra fugleinfluenzaen.

- Tællingen er en årlig begivenhed, hvor vi overvåger bestanden, men selvfølgelig er vi meget opmærksomme på om vi finder døde fugle. På sigt skal vi kunne vurdere om det har en effekt på bestanden, siger Jesper Madsen til TV SYD.

Et forsøg med laserstråler kan måske skræmme bramgæs væk fra markerne, så både fugle og landmænd får fred for de mange gæs hærgen.
Et forsøg med laserstråler kan måske skræmme bramgæs væk fra markerne, så både fugle og landmænd får fred for de mange gæs hærgen.
Foto: Finn Grahndin

Torsdag i sidste uge ændrede myndighederne trusselsniveauet for fugleinfluenza fra lavt til højt. Det skete efter der blev fundet fugleinfluenza på en kyllingefarm i Slesvig-Holsten ugen før.

I løbet af den seneste uge er influenzaen med navnet HPAI H5N8 blevet fundet hos flere døde bramgæs ved Højer.

Ude ved dæmningen er Jesper Madsen dog ikke bekymret for bestanden af vandfugle omkring Vadehavet. De seneste 30 år er bestanden af for eksempel bramgæs vokset fra 70.000 til halvanden million. Anderledes er det dog for de andre arter i området, som findes i et langt mindre antal.

- Jeg er opmærksom på de fugle, som lever af ådsler. Det er havørne og ravne, som optræder i meget stort antal herude. Her til morgen har jeg talt omkring ti havørne. De sidder ude på vadefladerne og de spiser de døde fugle de finder. Det kan jo være fugle, som er døde af fugleinfluenzaen, og så kan ådselæderne selv få det og dø af det, siger Jesper Madsen.