Borgere strømmer til møde om F-35

Knap 500 borgere har tilmeldt sig borgermøde på Flyvestation Skrydstrup. Her vil Forsvarsministeriet fortælle mere om de støjgener, som beboerne i området kan forvente, når de kommende F-35 kampfly rykker ind i området.

Udsigten til at blive eksproprieret eller til at leve med stigende støj fra de nye kampfly, der er på vej, har fået rigtig mange borgere til at tilmelde sig onsdagens borgermøde på Flyvestation Skrydstrup.

Det er Forsvarsministeriet og Haderslev Kommune, der har inviteret. På mødet kan borgerne forvente at få mere at vide om den støj, der kommer fra det nye F-35 kampfly. 

De nye kampfly støjer væsentligt mere end de nuværende F-16 kampfly, og det kan komme til at gå ud over de nærmeste naboer, der risikerer at blive eksproprieret.

Der er indkøbt 27 F-35 kampfly, der efter planen fra 2021 bliver leveret løbende over fem år.