TV der bevæger dig

Se kortet: Flere beboere får længere afstand til ny højspændingsledning

Nyt forslag til linjeføring betyder, at 20 boliger får større afstand til den planlagte højspændingsledning mellem Endrup og grænsen.

Samlet set vil der være 20 færre boliger indenfor 280 meter fra ledningen. Foto: Illustration: Energinet

Med det nye forslag til linjeføring af den kommende højspændingsledning mellem Endrup og grænsen har Energinet imødekommet mange af de ønsker, som de direkte berørte borgere kom med i efteråret.

Samlet set vil der være 20 færre boliger indenfor 280 meter fra ledningen.

Det oplyser Energinet onsdag morgen i en pressemeddelelse.

Læs også Protest-fakler lyste op i fem byer

På den nordlige strækning af den nye højspændingsforbindelse i Vestjylland blev det nye forslag offentliggjort i slutningen af november sidste år. 

I september skrev Energinet til alle borgere i det projektområde, som den nye elforbindelse mellem Endrup og grænsen skal placeres indenfor, og opfordrede dem til at sende bemærkninger til forslaget til linjeføring. Samtidig inviterede Energinet de borgere, der kunne blive særligt påvirket af linjeføringen, til dialogmøder.

Du kan se det nøjagtige forslag til linjeføring her.

På ca. halvdelen af den 75 kilometer lange strækning er der forslag om forholdsvis markante ændringer af linjeføringen. Desuden er der på enkelte strækninger forslag om mere beskedne ændringer.

Når fristen for bemærkninger til det nye forslag er udløbet den 12. februar, fastlægger Energinet et endeligt forslag til linjeføring, som forventes offentliggjort i slutningen af februar.

Forslaget sendes til Miljøstyrelsen, som har ansvar for at myndighedsbehandle projektet. Myndighedsbehandlingen indebærer, at der kan komme ændringer i linjeføringen.

I løbet af sensommeren 2020 sender Miljøstyrelsen Miljøkonsekvensrapporten i offentlig høring. Her har borgerne igen mulighed for at kommentere linjeføringen.

Her sker der ændringer:

  • I området mellem Bramming, Sejstrup og Jernved foreslås linjeføringen flyttet længere mod øst, da denne linjeføring vil betyde, at færre boliger kommer indenfor 280 meter-zonen, hvilket er påpeget af flere borgere.
  • Mellem Gredstedbro og Ribe er det nye forslag til linjeføring lagt længere mod øst på baggrund af ønsker fra flere borgere.
  • Ved Ribe Biogasanlæg foreslås kablet og den tilhørende kabelovergangsstation flyttet mod øst, så der er plads til den planlagte udvidelse af biogasanlægget.
  • Ved Øster Gasse foreslås linjeføringen flyttet længere mod øst på baggrund af ønsker fra flere borgere.
  • Syd for Bredebro foreslås ledningen at knække mod syd lidt tidligere i en lidt mere vestlig linjeføring på baggrund af ønsker fra flere borgere.
  • I det nye forslag til linjeføring indgår ca. 1 kilometer ekstra kabellægning på strækningen mellem Rørkær og Sæd for at friholde det uberørte, flade landskab nord for Sæd for tekniske anlæg.