Forsvarsministeriet åbner F-35 kontor i Vojens

Støjplagede naboer til Flyvestation Skrydstrup kan nu søge hjælp og vejledning på et nyt kontor, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse åbner i Vojens Lufthavn.

Efter at et bredt flertal i Folketinget den 11. juni vedtog den nye anlægslov for Flyvestation Skrydstrup, er der nu for alvor sat gang i byggeriet.

Samtidig træder den nye støjbekendtgørelse og kompensationsbekendgørelse i kraft 1. juli.

Det  betyder, at de berørte borgere i området nu kan søge om erstatning, hvis deres ejendom er placeret inden for de zoner, der giver ret til kompensation.

Kontor i Vojens Lufthavn

For at imødekomme de berørte borgere har Forsvarsministeriets  Ejendomsstyrelse fra mandag den 29. juni åbnet et kontor, der har til huse i Vojens Lufthavn, oplyser Forsvarsministeriet.

Her bliver der mulighed for at søge råd og vejledning i forhold til at udfylde ansøgningsskemaer.

I øjeblikket modtager ejerne af de boliger, der er omfattet af kompensationsordningen, et brev i deres e-Boks. Heri fremgår det, hvilke muligheder der er i forhold til den enkelte bolig samt en vejledning til ansøgning om kompensation.

Borgerne kan komme forbi F-35 kontoret alle hverdage mellem 10 og 14, men det er også muligt at træffe aftaler om vejledning udenfor det tidsrum.

Forsvarsministeriet oplyser samtidig, at alle informationer om kompensationsordningen snarest bliver samlet på Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses hjemmeside.