Naboer håber på ny placering af kampfly

Naboerne til de kommende F35 fly foreslår at flytte hangaren til et sted, hvor støjen vil genere færre mennesker.

Sagen om F-35-jagerne i Skrydstrup og støjgenerne fortsætter.

De støjtruede naboer er kommet med et forslag om at lægge flyhangaren til de nye fly syd for start- og landingsbanen i stedet for den oprindelige placering nord for landingsbanen. Her vil støjen genere færre.

Netop det løsningsforslag var omdrejningspunktet, da naboer og repræsentanter for grundejerforeningen i dag mødtes med det lokale folketingsmedlem Jesper Petersen (S).

- Det har været et mærkeligt forløb, hvor vi, grundejerforeningen i Skrydstrup og naboer, har forsøgt at få politikerne i tale. Det har været rigtig svært, siger Laurits Rosenlund fra Skrydstrup til TV SYD.

Jesper Petersen føler, at han har en pligt til at møde op.

- Når man som jeg har været aktiv i at fastholde, at kampflyene skal være her i Skrydstrup, og at de jo kommer til at støje mere, så er det mindste, man kan gøre, at møde frem og høre på de kritiske spørgsmål og de berettigede frustrationer, der er, siger han.

En anden placering vil ramme færre

En flytning af hangaren reducerer ikke støjen fra flyene, når de er i luften. Men lægger man hangaren længere væk, vil der blive længere til den støj, der kommer, når flyene startes op efter reparationer, og når de skal varmes op til flyvningerne.

- De beregninger, vi har lavet, viser, at hvis man tager og tegner en radius på 1500 meter fra den placering, der har været i tale indtil nu, så ligger der mindst 150 huse. Hvis vi flytter den over på den anden side at starbanerne og laver den samme radius, så ligger der kun tre huse, siger Laurits Rosenlund.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) åbnede søndag op for, at flyhangaren til de nye F35 fly kan få en anden placering end den, der oprindeligt var planlagt.

Se hele indslaget med kommentarer fra Venstres folketingsmedlem Hans Christian Schmidt og borgmester H.P. Geil.